Ponedjeljak, 20. Septembra 2021.
Tuzlanski.ba logo

Učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti mogu izučavati maternji jezika

Preuzmite sliku

Učenicima Područnog odjeljenja Liplje Osnovne škole „Sveti Sava“ Zvornik, kao i svim drugim učenicima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u Republici Srpskoj, omogućeno je izučavanje maternjeg jezika prema nekom od nastavnih planova i programa koji se primjenjuju u Federaciji BiH, te upisivanje naziva maternjeg jezika u pedagošku dokumentaciju nikako ne bi smjelo biti razlog za ugrožavanje prava ove djece na redovno vaspitanje i obrazovanje”, saopćili su danas iz Vlade RS. 

Istaknuli su da je upis naziva predmeta maternjeg jezika u pedagošku dokumentaciju nužno usklađen sa zakonskim propisima Republike Srpske u oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja, odnosno sa Ustavom Republike Srpske.

Bojkot nastave

Napominju da je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske omogućilo učenicima u 20 osnovnih škola u Republici Srpskoj da izučavaju tzv. „nacionalnu grupu predmeta“ i u skladu sa njom i maternji jezik.

“U Područnom odjeljenju Liplje izučava se tzv. „nacionalna grupa predmeta“ po Nastavnom planu i programu Tuzlanskog kantona, dok se naziv predmeta maternjeg jezika u pedagošku dokumentaciju upisuje isključivo u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske i podzakonskim aktima”, naglasili su iz Vlade RS.

O ovoj temi su predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture i Republičkog pedagoškog zavoda i ranije razgovarali sa predstavnicima roditelja učenika koji pohađaju, a koji trenutno bojkotuju nastavu, te sve potkrijepili važećom zakonskom dokumentacijom.

“Kada je riječ o učenicima koji bojkotuju pohađanje nastave u Područnom odjeljenju Liplje od početka školske 2021/2022. godine, napominjemo da se radi o šest učenika bošnjačke nacionalnosti koji pohađaju dva odjeljenja koja broje ukupno devet učenika. Tri učenika (bošnjačke nacionalnosti) iz ova dva odjeljenja redovno pohađaju nastavu u školskoj 2021/2022. godini”, naveli su iz Vlade RS.

Imajući u vidu sve navedeno, pozivaju roditelje da vrate djecu u školu i ne ugrožavaju njihovo pravo na osnovno vaspitanje i obrazovanje, jer je to u najboljem interesu ovih učenika.

“Inače, u osnovnim školama u Republici Srpskoj koje pohađaju djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti takođe se organizuje izučavanje islamske i katoličke vjeronauke za svu djecu čiji se roditelji izjasne da žele da njihova djeca izučavaju vjeronauku i pohađaju časove vjeronauke. S druge strane dužni smo napomenuti da djeci srpske nacionalnosti nije omogućeno izučavanje srpskog jezika niti „nacionalne grupe predmeta“ u Federaciji BiH, osim u Drvaru i Grahovu, te na izvjestan način u Petrovcu, iako roditelji srpske djece u Glamoču već godinama traže da srpska djeca izučavaju maternji jezik i nacionalnu grupu predmeta”, naveli su u saopćenju.

Važeći propisi

Podsjetili su i da su svi propisi u oblasti vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj u skladu sa međunarodnim dokumentima u ovoj oblasti, te da škole omogućavaju vaspitanje i obrazovanje svoj djeci pod jednakim uslovima.

“U prilog tome je i Presuda Ustavnog suda BiH, broj U-26/13 od 10.04.2015. godine, kojom je utvrđeno da su zakoni o osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju u skladu sa Ustavom BiH. Još jednom napominjemo da je u Ustavu Republike Srpske eksplicitno utvrđeno da: «Službeni jezici Republike Srpske su: jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda i jezik bošnjačkog naroda». Prema tvorbenim pravilima srpskog jezika od «srpski narod» izvodi se ekvivalentan naziv «srpski jezik», od «hrvatski narod» izvodi se ekvivalentan naziv «hrvatski jezik», a od «bošnjački narod» moguće je jedino izvesti naziv «bošnjački jezik»”, naveli su u saopćenju iz Vlade RS, dodajući:

“U Nastavnom planu za osnovno vaspitanje i obrazovanje, objavljenom u Službenom glasniku Republike Srpske broj 79/21, u tabelarnom pregledu koji se nalazi u Prilogu 1, u koloni „nastavni predmet“ pod rednim brojem jedan, stoji „Srpski jezik“, dok je pod rednim brojem dva prazna crta i riječ jezik sa jednom zvjezdicom, a ispod teksta stoji objašnjenje zvjezdice, koje glasi: „*Za nastavu na jeziku konstitutivnog naroda u skladu sa članom 7. Ustava Republike Srpske (jezik bošnjačkog naroda, jezik hrvatskog naroda)”.

Škole su dužne, zaključuju u saopćenju, da se u svom radu pridržavaju važećih propisa.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje