Četvrtak, 17. Juna 2021.
Tuzlanski.ba logo

U toku pojačana kontrola prodaje robe na štandovima i stolovima izvan pijaca

Preuzmite sliku

Porezna uprava Federacije BiH je započela posljednjih dana sa intenzivnim aktivnostima suzbijanja rada bez odobrenja nadležnog organa, odnosno rada ‘’na crno’’. 

Navedenim aktivnostima su obuhvaćene sve lokacije prodaje roba na štandovima, stolovima i u boksovima na i izvan tržnica na malo.  Ukoliko se prilikom inspekcijskog nadzora, utvrdi da porezni obveznik posluje nezakonito, to će predstavljati osnov za privremeno obustavljanje poslovnih aktivnosti poreznog obveznika pečaćenjem njegovih poslovnih prostorija. “S tim u vezi, obavještavamo Vas da ste u cilju zakonitog obavljanja djelatnosti trgovine na malo izvan prodavnica na štandovima, stolovima i u boksovima na i izvan tržnica na malo u obavezi da poduzmete sljedeće radnje:

Podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja nadležnoj općinskoj službi, prema mjestu gdje se tržnica nalazi. U skladu sa Klasifikacijom djelatnosti KD 2010, za trgovinu na malo izvan prodavnica na štandovima, stolovima i u boksovima na i izvan tržnica na malo je predviđena šifra djelatnosti: 47.82 – Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama;
Po preuzimanju rješenja/odobrenja za rad, potrebno je, radi izdavanja Obavještenja o razvrstavanju, obratiti seSlužbi za statistiku sa sljedećim dokumentima: kopijom rješenja, pečatom, popunjenim obrascem PFL – 3”, napominju iz Uprave.

 • prodaja-pored-ceste
 • Porezno registriranje se vrši u Poreznoj upravi F BiH, Kantonalnom poreznom uredu – Odsjeku za registraciju,prema mjestu gdje se tržnica nalazi, sa sljedećom dokumentacijom: popunjen obrazac PRO_PFL 3, lična karta, kopija Rješenja o odobrenju, original Obavještenje o razvrstavanju. Porezna uprava Federacije BiH će izdati Uvjerenje o poreznoj registraciji u kojem je sadržan jedinstveni identifikacioni broj – JIB, koje je obavezno istaknuti na vidnom mjestu prostora u kojem se obavlja djelatnost;

  Prijava vlasnika trgovačke radnje i zaposlenika u Jedinstveni sistem registracije doprinosa se vrši u Poreznoj upravi Federacije BiH, poreznoj ispostavi prema mjestu obavljanja djelatnosti (Obrazac JS 3100), sa danom dobivanja Uvjerenja o poreznoj registraciji;

  “Kako bi vlasnici trgovačkih radnji i zaposlenici ostvarili pravo na lične odbitke potrebno je da, pojedinačno, predaju zahtjev za izdavanje porezne kartice (Obrazac PK – 1001) nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH, prema svom prebivalištu, sa priloženom potrebnom dokumentacijom;
  Otvoriti žiro – račun u poslovnoj banci;

 • Business woman at office
 • Registriranjem trgovačke radnje, porezni obveznik je obavezan voditi poslovne knjige, u skladu sa propisima o porezu na dohodak (knjigu prihoda i rashoda, knjigu prometa, popisne liste dugotrajne imovine; evidencijea potraživanja i obaveza). Poslovne knjige se ovjeravaju u nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema mjestu obavljanja djelatnosti”, dodaju.

  Za dohodak od samostalne djelatnosti ostvaren u 2016. godini, porezni obveznik podnosi Godišnju prijavu poreza na dohodak Obrazac GPD – 1051, uz Obrazac SPR – 1053, nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 31.03.2017. godine. Za 2016. godinu ne postoji obaveza plaćanja mjesečne akontacije poreza na dohodak. Porez na dohodak za 2016. godinu i akontacije poreza na dohodak za 2017. godinuće se utvrditi u godišnjoj prijavi poreza na dohodak;

  Porezni obveznik je u obavezi da vrši obračun i uplatu doprinosa za osiguranje za vlasnika najkasnije do 10- ogu mjesecu za prethodni mjesec, uz podnošenje Specifikacije za uplatu doprinosa poduzetnika (Obrazac 2002).

  Ukoliko porezni obveznik ima zaposlenike obavezan je obračunti i uplatiti: plaće, porez na dohodak i doprinose najdalje do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, uz podnošenje propisanih obrazaca (Obrazac 2001, MIP – 1023). Osnovica za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca je 367 KM, a na istu se primjenjuju slijedeće stope:
  23,00 % za penzijsko i invalidsko osiguranje,
  16,50 % za osnovno zdravstveno osiguranje,
  2,00 % za osiguranje od nezaposlenosti.
  Navedeni obrasci se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH (www.pufbih.ba)

  Napominjemo da su, shodno Odluci Vlade Federacije BiH, određene druge djelatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja, među kojima su i djelatnosti prodaja na tržnicama na malo (pijacama), koja se obavlja izvan trgovačkih radnji i prodaja na štandovima i stolovima izvan tržnica na malo, koja se obavlja na mjestima za koje je nadležni organ izdao odobrenje”, upozoravaju iz Uprave.

 • voce-povrce
 • “Porezna uprava Federacije BiH će pojačati aktivnosti na kontroli i sprečavanju sive ekonomije i poziva porezne obveznike da poštuju zakone kako se ne bi izlagali sankcijama i dodatnim troškovima.

  U skladu sa Zakonom  o Poreznoj upravi Federacije BiH   („Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) za fizička lica koja posluju nezakonito, propisane su slijedeće sankcije:

  Fizičko lice koje prekrši bilo koju proceduru registracije kod Porezne uprave prema Poglavlju VI. Zakona ili koje se ne registruje na vrijeme bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 200,00KM do 2.000,00 KM.

  Fizičko lice koje se ne pridržava procedura za vođenje knjiga i evidencija koje je dužno voditi u  skladu sa poreznim zakonima i koje ne dostavi Poreznoj upravi porezne isprave u rokovima propisanim poreznim zakonima, bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu  od 200,00 KM  do 2.000,00 KM”, navode iz Porezne uprave FBiH.

  Fizičko  lice kod kojeg se utvrde nezakonitosti poslovanje bez dozvole, neprijavljivanje zaposlenika, poslovanje sa robom kojoj se ne zna porijeklo, neevidentiranje prometa u skladu sa poreznim zakonima i onemogućavanje ovlaštenim zaposlenicima da u skladu sa ovim zakonom izvrše inspekcijski nadzor ili neku drugu zakonom propisanu radnju , bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od  500,00 KM  do  5.000,00 KM. (Tuzlanski.ba)

  Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje