Petak, 22. Novembar 2019.
Tuzlanski.ba logo
Preuzmite sliku

Tuzla: Raspisan javni konkurs za prijave za obavljanje volonterskog staža

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona (TK) objavilo je konkurs za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža.

Pravo na obavljanje volonterskog staža imaju osobe koje, prema Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, imaju VII stepen visoke stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

Pravo na obavljanje pripravničkog staž po konkursu ima kandidat pod uslovom da ima prijavljeno mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona , odnosno mjesto boravišta u statusu raseljenog lica na području TK-a. Kandidat treba imati VII stepen visoke stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

Pored toga, uslov za obavljanje pripravničkog staža je i to da je kandidat bez radnog iskustva u struci odnosno da je započeo pripravnički ili volonterski staž, a isti je prekinut bez krivice kandidata.

Kandidat treba biti prijavljen na evidenciji Službe kao nezaposlena osoba, prije objavljivanja javnog poziva i treba da ostvaruje ili je ostvarivao prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite u općinama Kantona i da posjeduje valjanu dokumentaciju za učešće po javnom konkursu.

Kriteriji za obavljanje pripravničnog staža su braniteljski status kandidata, priznanja branitelju u oružanim snagama BiH i dužina prijave na evidenciji Službe.

Tekst konkursa objavljen je na web stranici Vlade TK-a gdje je moguće pronaći detaljne uslove i kriterije za obavljanje pripravničkog staža kao i aplikacioni obrazac za prijavu.

Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se putem Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave, Ministarstvu za boračka pitanja, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno zaključno s 25. majem 2016. godine.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: ,