Srijeda, 20. Oktobra 2021.
Tuzlanski.ba logo

Svakodnevnica mladih u BiH: Suicidalne misli, poremećaji ishrane, depresija, anksioznost

Preuzmite sliku

Polovina poremećaja mentalnog zdravlja nastaje prije 14-te godine života a većina ne budu na vrijeme otkrivena.

Istraživanje koje je sproveo UNICEF pokazuje da 1 od 4 djece doživljava više simptoma lošeg mentalnog zdravlja. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, depresija je vodeći uzrok bolesti mladih dok je samoubistvo vodeći uzrok smrti mladih između 15 i 29 godina.

Problemi mentalnog zdravlja mladih udvostručili su se od pojave COVID-19

Od pojave COVID-a, situacija sa mentalnim zdravljem mladih je postala alarmantna. Loše mentalno zdravlje ometa sve aspekte njihovog zdravlja uključujući emocionalnu dobrobit i socijalni razvoj. Mladi se osjećaju društveno izolirani, nesigurni u međuljudskim odnosima i u budućnost i neodovoljno jaki da se odbrane.

U Bosni i Hercegovini ne postoji posebna strategija koja reguliše zaštitu mentalnog zdravlja mladih što usložnjava postojeću tešku situaciju.

Stigma jača od straha

Institucije koje djeluju u oblasti mentalnog zdravlja, obzirom na porast potreba, vrlo često nemaju dovoljno kapaciteta. Istovremeno, mladi uglavnom nemaju ni jasnu ideju kome i gdje se obratiti ali također nemaju ni dovoljno povjerenja u sistem. Posebno zabrinjavajuće je što je stigma vezana za mentalno zdravlje mnogo jača od straha kojeg mladi ljudi proživljavaju svakodnevno boreći se sa svojim poteškoćama.

U posljednje vrijeme pojavile su se i aplikacije gdje mladi, na njima blizak način, mogu dobiti prvu podršku i savjet, što je važan dio pomoći. Ipak, mladi koji se bore sa poremećajima mentalnog zdravlja trebaju pristup dosljednoj i dugoročnijoj podršci. Direktan kontakt je neophodan i nezamjenjiv u pružanju podrške kada je mentalno zdravlje u pitanju.

Uloga nevladinog sektora u destigmatizaciji mentalnog zdravlja

Udruženje Amica Educa, ulaže finansijske resurse, znanje i iskustvo kako bi pružili podršku, osnažili i educirali mlade ljude i smanjili društvenu stigmu vezanu za mentalno zdravlje. „U okviru projekta „Mladi/e agenti/ce društvenih promjena“, mladi su dobili priliku da prisustvuju radionici „Mentalno zdravlje mladih“ na kojoj su stekli osnovna znanja o najčešće prisutnim poteškoćama mentalnog zdravlja, oblicima (stručne) podrške kao i načinima pružanja pomoći sebi i drugim mladim osobama koji se suočavaju sa poteškoćama. – navodi program direktorica Udruženja Amica Educa, Ivona Erdeljac.

Jedna od učesnica projekta izjavila je: „Važno mi je bilo shvatiti da je mentalno zdravlje mnogo širi pojam od samih mentalnih bolesti i da ako na vrijeme reagujemo i obratimo se za pomoć, mnoge stvari možemo popraviti u svom životu. Isto tako, osvijestila sam kolika je povezanost između mog fizičkog i psihičkog zdravlja, koliko je važno znati upoznati sebe i naučiti se brinuti o svim aspektima svog zdravlja. Ovo nije bila obična radionica, ovo je bilo učenje za život!“

Radionica Mentalno zdravlje mladih je samo jedna od niza aktivnosti koja se realizira u okviru projekta „Mladi/e agenti/ce društvenih promjena“.

Nakon obuke, volonteri projekta imaju priliku za kreiranje online materijala koje objavljuju na društvenim mrežama a koje se mogu pogledati na facebook stranici projekta. Više informacija o projektu i Udruženju možete naći na web stranici Udruženja i facebook stranici Udruženja Amica Educa.

Projekat „Mladi/e agenti/ce društvenih promjena“ realizira se u okviru Memoranduma o partnerskom razumijevanju i strateškoj saradnji između Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK i Udruženja Amica Educa.

 

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje