Nedjelja, 23. Januara 2022.
Tuzlanski.ba logo

Smanjen ukupni dug FBiH

Preuzmite sliku

Prema informaciji Federalnog ministarstva finansija, ukupan dug Federacije BiH (unutarnji i vanjski) na dan 30.9.2017. godine iznosio je 5.782.906.035 KM i bio je manji nego u prethodnom tromjesečju za 247.676.168 KM.

Vanjski dug je u trećem ovogodišnjem tromjesečju iznosio 4.885.652.167 KM ili 2.949.131.506 dolara. Nominalni iznos duga, preračunat u konvertibilne marke, manji je nego u proteklom tromjesečju za 51.295.106 KM odnosno za 1,03 posto.

Vanjski dug je najvećim dijelom ugovoren s bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama (Svjetska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka, Međunarodni monetarni fond…), a s ciljem osiguranja sredstava za finansiranje većih infrastrukturnih projekata, te za proračunsku podršku. Stoga je 3.738.348.629 KM ili 76,52 posto ukupnog vanjskog duga FBiH realizirano preko multilateralnih finansijskih institucija, dok se preostalih 1.147.303.538 KM ili 23,48 posto odnosi na zaduženje kod bilateralnih kreditora.

Federacija BiH najviše vanjskih kredita ima kod WB (IDA i IBRD) u iznosu 1.638.967.759 KM ili 33,55 posto, EIB-a 880.042.611 KM ili 18,01 posto, MMF-a 468.172.903 KM ili 9,58 posto, EBRD-a 437.174.143 KM ili 8,95 posto, Vlade Kraljevine Španjolske 138.599.897 KM ili 2,84 posto i Europske komisije 132.996.441 KM ili 2,72 posto. Preostalih 12,35 posto predstavlja ostatak duga spram ostalih kreditora (Vlada Japana, Vlada Kraljevine Belgije, Izvozno-uvozna banka Koreje i drugi).

Naslijeđeni “stari” dug (dug koji je sukcesijom pripao BiH, a čiji su korisnici bili s teritorija FBiH ili je kao nealocirani dug po ključu MMF-a dodijeljen Federaciji BiH) prema Pariškom i Londonskom klubu kreditora, kao i konsolidirani dug prema WB IBRD, iznosi ukupno 752.810.838 KM ili 15,41 posto (Pariški klub 9,57 posto, Londonski klub 2,41 posto i konsolidirani zajmovi IBRD-a 3,43 posto). (Tuzlanski.ba)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: ,