Srijeda, 12. Juna 2024.
Tuzlanski.ba logo

Sjednica Vijeća ministara: Osnovana Državna komisija za granicu BiH

Preuzmite sliku

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo je danas 50. sjednicu na kojoj je, između ostalog usvojena Odluka o osnivanju Državne komisije za granicu i Izvještaj o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH za 2023. godinu.

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, Vijeće ministara BiH usvojilo je Odluku o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o graničnoj kontroli, a nakon što je prethodnom sazivu istekao mandat.

“U Državnu komisiju za granicu, koje sada ima šest umjesto ranijih devet članova, na mandat od tri godine imenovan je po jedan predstavnik državnih ministarstava civilnih poslova i vanjskih poslova (Davor Bošnjak i Emir Vladavić) te predstavnici entitetskih uprava nadležnih za geodetske i imovinskopravne poslove (Nenad Bajić, Bojan Ninčić, Željko Obradović i Zijad Džananović)“, navodi se u saopćenju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine, među ostalim, radit će na identifikaciji granice s nadležnim tijelima susjednih država i vršiti nadzor nad aktivnostima obilježavanja i stabilizacije granične crte. Također će pripremati prijedloge za korekciju granične crte te međudržavnih ugovora i drugih akata o graničnoj crti sa susjednim državama.

Izvještaj o izvršenju Proračuna institucija i međunarodnih obaveza BiH

Vijeće ministara BiH je danas usvojilo i Izvještaj o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH za 2023. godinu, koje će biti dostavljeno Predsjedništvu i Parlamentarnoj skupštini BiH. Izvještaj će biti objavljeno na web- stranicama Ministarstva finansija i trezora i Vijeća ministara BiH.

Ukupno ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucija BiH u 2023. godini iznosili su 1.398.314.346 KM, od čega su 1.020.500.000 KM prihodi s Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci proračuna institucija BiH u 2023. godini iznosili su 1.185.210.338 KM i izvršeni su u većem iznosu od oko 166 miliona KM ili 16 posto u odnosu na 2022. godinu, kada je u cijelom prvom polugodištu finansiranje vršeno na temelju odluka o privremenom finansiranju.

Istodobno, u prvom kvartalu 2023. godine finansiranje institucija BiH izvršeno je na temelju Instrukcije o privremenom finansiranju institucija BiH jer je Zakon o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2023. godinu usvojen 30. marta 2023. godine.

Po osnovi obveza vanjskog državnog duga u 2023. godini isplaćeno je milijardu i 255,22 miliona KM, čime su u potpunosti izvršene sve preuzete obveze.

 • Projekat izgradnje objekta za potrebe smještaja OSA-e BiH 

  Vijeće ministara BiH zadužilo je Obavještajno-sigurnosnu agenciju Bosne i Hercegovine da u saradnji sa Službom za zajedničke poslove institucija BiH formira radnu skupinu za praćenje i implementaciju Projekta izgradnje objekta za potrebe smještaja OSA-e BiH.

  Prethodno je usvojeno Izvještaj o realizaciji zaključaka Vijeća ministara BiH s 28. sjednice, održane 9. novembra 2023. godine, koje sadrži hodogram aktivnosti s dinamikom implementacije projekta, finansijskom procjenom izgradnje i idejnim projektom objekta za potrebe OSA-e BiH.

  Cilj projekta je trajno rješavanje smještaja OSA-e BiH, uz ispunjavanje međunarodnih i standarda propisanih Zakonom o zaštiti tajnih podataka na ranije odobrenoj lokaciji u Sarajevu u ul. Adema Buće, koja je kupljena još 2006. godine i uknjižena na Bosnu i Hercegovinu, ali izgradnja sjedišta OSA-e BiH nije realizirana zbog nedostatka sredstava.

  Procjena potrebnih financijskih ulaganja ukupno iznosi 30.000.000 KM i urađena je na osnovi idejnog projekta i drugih komunalnih troškova po fazama, a završetak izgradnje objekta i vanjskog uređenja očekuje se u kolovozu 2026. godine.

  Revizija Akcijskog plan za izvršenje presuda u predmetu “Sejdić i Finci protiv BiH“-

  Vijeće ministara BiH upoznato je sa Zahtjevom Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa 6. sjednice, održane 7. decembra 2023. godine, u vezi s dostavljanjem informacije o aktivnostima na izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava iz grupe predmeta Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine.

  Ministarstvo pravde BiH zaduženo je da revidira Akcijski plan za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Sejdić i Finci protiv BiH“ te će o tome izvijestiti Vijeće ministara BiH.

 • Nije usvojena informacija o izvršenju odluke ISCID Komiteta 

  Vijeće ministara BiH u dva kruga glasovanja nije postiglo suglasnost za usvajanje Informacije Pravobraniteljstva BiH o Odluci ISCID Komiteta o poništenju arbitražne odluke u postupku Viaduct d.o.o. Portorož, Vladimir Zevnik i Boris Goljevšček protiv Bosne i Hercegovine.

  Podsjećamo da su Vijeće ministara BiH i Vlada Republike Srpske ranije zaključili sporazum o međusobnim pravima i obvezama u vezi s ovim arbitražnim postupkom kojim se Vlada Republike Srpske obvezala bezuvjetno ispuniti svoje obveze plaćanja prema presudi donesenoj u arbitražnom postupku u ime Bosne i Hercegovine, po prijemu dokumentiranog zahtjeva Pravobraniteljstva BiH.

  Tužilaštvu BiH nisu odobrena sredstva 

  Vijeće ministara BiH u drugom krugu glasovanja nije donijelo Odluku o odobrenju 700.000 KM Tužilaštvu Bosne i Hercegovine iz tekuće proračunske pričuve za razdoblje april – juni 2024. godine.

  Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje