Ponedjeljak, 22. Aprila 2024.
Tuzlanski.ba logo

Radno sposobno stanovništvo u Tuzlanskom kantonu kontinuirano se smanjuje

Preuzmite sliku

Vlada Tuzlanskog kantona danas je održala svoju 36. redovnu sjednicu na kojoj su povećana sredstva poljoprivrednim proizvođačima dok je izdvojeno 362.000 KM za projekte održivog povratka. Također, na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o razvoju Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u kojem se navodi kako je Tuzlanski kanton na 6. mjestu u FBiH po indexu razvijenosti.

Dodatna podrška poljoprivrednim proizvođačima

Shodno povećanju sredstava za podršku poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, koje je predviđeno nedavnim izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2022. godinu, na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na izmjene i dopune Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini. Ovim izmjenama planirana je raspodjela i dodatnih 2 miliona KM, koliko je rebalansom Budžeta povećana ova pozicija. Naime, poljoprivredni proizvođači su se ove godine susreli sa brojnim poteškoćama prouzrokovanim sušom, te se dopunom Programa osiguravaju dodatna sredstava za nabavku stočne hrane, a time i očuvanja stočnog fonda na području Tuzlanskog kantona. Ova intervencija odgovor je Vlade Tuzlanskog kantona na inicijativu poljoprivrednih proizvođača, i bit će usmjerena za nabavku stočne hrane uzgajivačima muznih grla u liniji otkupa mlijeka kao i podršku poljoprivrednim proizvođačima za započeti tov junadi.
Uzimajući u obzir navedeno povećanje planiranih sredstava, Vlada Tuzlanskog kantona je za podršku poljoprivrednicima ove godine osigurala rekordan iznos od oko 13,5 miliona KM.

362.000 KM za projekte održivog povratka

U okviru realizacije Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za podršku povratku prognanih osoba, Vlada je danas odobrila 105.000,00 KM Općini Sapna, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka za rekonstrukciju puta „Baljkovići-Zukići“. Općini Sapna je odobreno i 30.000,00 KM za građevinske intervencije u zgradi Općine. Opštini Lopare je za sanaciju poligona osnovne škole Dositej Obradović u Koraju i podizanje zaštitne ograde oko Škole odobreno 35.000,00 KM. Za sanaciju kosine i izradu AB potpornog zida uz nogometno igralište u naselju Jasikovac u Teočaku, Općini Teočak, je odobreno 40.000,00 KM. Općini Teočak je odobreno i 30.000,00 KM za sanaciju zgrade Mjesne zajednice Sniježnica. Gradu Zvorniku je za ssfaltiranje puta u mjesnoj zajednici Donji Grbavci u naselju Musići, odobreno 7.000,00 KM. Opštini Milići, Mjesnoj zajednici Derventa je odobreno 80.000,00 KM za asfaltiranje lokalnog makadamskog putnog pravca u naselju Đile. Gradu Lukavcu je odobreno 35.000,00 KM za rekonstrukcije puteva povratničkih mjesnih zajednica.

Također, zbog ispravljanja tehničke greške, Vlada je danas dala saglasnost na izmjenu ranije donesene Odluke o odobravanju sredstava Općini Kalesija, za rekonstrukciju kolovoza lokalnog puta, dionica Baljkovica-Zukići.

Tuzlanski kanton na 6. mjestu u FBiH po indexu razvijenosti

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o razvoju Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Analizirajući indikatore u oblasti ekonomskog razvoja, utvrđeno je da se prema Indeksu razvijenosti Tuzlanski kanton nalazi na 6. mjestu u FBiH. Radno sposobno stanovništvo u Tuzlanskom kantonu kontinuirano se smanjuje, dok broj poslovnih subjekata na području Tuzlanskog kantona kontinuirano raste. Izvoz je u odnosu na 2020. godinu porastao, ali je i uvoz takođe bilježio povećanje te je shodno tome pokrivenost uvoza izvozom zabilježila blaži pad. Indeks industrijske proizvodnje je porastao, te se struktura industrijske proizvodnje neznatno promijenila u odnosu na 2020. godinu, tako da i dalje najveće učešće imaju prerađivačka industrija, proizvodnja električne energije i rudarstvo. Kada je u pitanju društveni razvoj, zabrinjavajući je kontinuirani negativni prirodni priraštaj stanovništva sa sve izraženijom razlikom između broja umrlih i broja novorođenih te negativni stepen migracije stanovništva. Također je primjetna izmjena u starosnoj strukturi gdje dolazi do izrazitog povećanja populacije starije od 65, uz istovremeno smanjenje populacije mlađe od 14 godina. Vitalni indeks na Tuzlanskom kantonu je smanjen, kao i broj studenata na 1.000 stanovnika, dok je broj doktora medicine na 1.000 stanovnika povećan.

Na nivou indikatora infrastrukturnog razvoja, utvrđeno je da su površina zaštićenih područja u odnosu na ukupnu teritoriju TK, procenat općina/gradova Kantona pokrivenih sistemom monitoringa kvaliteta zraka, procenat općina/gradova u pokrivenih sistemima tretmana otpadnih voda, procenat domaćinstava priključenih na kanalizacionu mrežu i procenat općina koje primjenjuju odvajanje otpada na mjestu nastanka, ostali na istom nivou. Procenat domaćinstava priključenih na centralni sistem grijanja je zabilježio blagi porast, dok je ukupna instalirana snaga kotlova koje koriste obnovljive izvore energije u domaćinstvima značajno povećana u 2021. godini.

Kada je u pitanju implementacija Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, pregledom dobivenih podataka o implementaciji razvojnih aktivnosti i projekata u 2021. godini, evidentno je da su se poduzimale aktivnosti u okviru 224 planirana razvojna projekta i aktivnosti. Od ukupnog broja projekata 83 projekta se kontinuirano provodi, završena su također 83 projekta, odgođeno je njih 58, a zamijenjenih i otkazanih projekata nije bilo u 2021. godini. Većina aktivnosti se provodi kontinuirano u skladu sa raspoloživim sredstvima, a odgođeni projekti i oni koji nisu započeti su u većini slučajeva vezani za nedostatak obezbjeđenja potrebnih finansijskih sredstava.

Vrijednost uloženih sredstava za implementaciju razvojnih projekata i aktivnosti iznosi 118.011.843 KM ili 125,28% u odnosu na ukupan iznos planiranih sredstva Akcionim planom za 2021. godinu. Indikativni finansijski izvještaj ukazuje da je najveći izvor sredstava iz budžetskih sredstava (88,65 miliona KM), zatim iz ostalih izvora (21,77 miliona KM), a potom iz kreditnih sredstava (0,24 miliona KM). Najviše realizovanih sredstva u 2021. godini je u oblasti društvenog razvoja, u okviru kojeg je realizovano blizu 57 miliona KM, zatim u oblasti ekonomskog razvoja u okviru kojeg je realizovano preko 35 miliona KM, te u oblasti infrastrukturnog razvoja i zaštite okoliše, u okviru kojih je realizovano blizu 26 miliona KM.

Ostale odluke

Vlada se danas upoznala sa Izvještajem o radu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, te će ga proslijediti Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila i Informaciju o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2021. godinu. Prema podacima iz Informacije, tokom prošle kalendarske godine registrovano je ukupno 6211 dobrovoljnih davalaca krvi, od kojih je njih 4811 darovalo najdragocjeniju tekućinu, dok kriterije za davanje krvi nije ispunilo 1400 davalaca. I pored navedenog raspoloživost krvi i lijekova od krvi i dalje nije na zadovoljavajućem nivou. Broj davaoca krvi kroz planski organizirane aktivnosti ne prati porast potreba za lijekovima proizvedenim iz ljudske krvi. Također, veliki broj dobrovoljnih davalaca krvi iz privrednih društava ne daje krv iz razloga nerazumijevanja poslodavca za izostanak sa posla u vrijeme dana davanja krvi, a ni obrazovne ustanove, koje bi trebalo da su veliki rezervoar davalaštva krvi, ne sudjeluju u zadovoljavajućem broju u pogledu obezbjeđenja krvi za liječenje građana Tuzlanskog kantona. S tim u vezi, u narednom periodu morat će se primjenjivati model kombiniranog, dobrovoljnog, planski organiziranog i ciljanog – porodičnog davalaštva krvi kako bi se pacijentima omogućilo potrebno transfuzijsko liječenje, navodi se u Informaciji.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – septembar 2022. godine.

Također, s obzirom na nedavno donesene Izmjene i dopune Budžeta TK za 2022.godinu, Vlada je danas dala saglasnost na Odobrenje izmjena i dopuna Plana novčanih tokova za period od 01.10. do 31.12.2022. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2023. do 2029. godine. Programom razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća određuju se ciljevi, politika i strategija zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu za period od 2023. do 2029. godine. Ovaj dokument je okvirni i osnovni dokument kojim će se, u procesu razvoja i izgradnje sistema zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu, odrediti pravci razvoja zaštite i spašavanja kroz realizaciju konkretnih planova i projekata iz ove oblasti, te uskladiti funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja u TK između nosilaca ovog sistema. Dokument je proslijeđen Skupštini TK na usvajanje.

Također, Vlada je danas prihvatila Informaciju o stanju robnih rezervi i prijedlog mjera za poboljšanje stanja u ovoj oblasti, te dala saglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele pomoći iz robnih rezervi i trajno oduzetih predmeta i roba. Razlog za izmjene i dopune pravilnika je usklađivanje sa socijalno ekonomskim potrebama građana i omogućavanje lakše primjene Pravilnika prilikom dodjele pomoći, odnosno prehrambenih namirnica i neprehrambenih artikala ugroženim građanima, te udruženjima, fondacijama i drugim pravnim licima sa područja Bosne i Hercegovine.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o dodjeli 50.000,00 KM Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, na ime sufinansiranje programa naučnoistraživačkog rada Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Vlada je danas odobrila 2.000,00 KM Udruženju za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja „Djetelina“ na ime refundacije troškova organizacije obilježavanja 10. oktobra – Svjetskog dana mentalnog zdravlja, a isti iznos odobren je i Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar “Alija Izetbegović“ Kalesija za sufinansiranje troškova organizacije manifestacije “18. Festival izvorne muzike u Kalesiji“.

S obzirom da su okončani radovi na nabavci i ugradnji ulične LED, energijski efikasne rasvjete u Gradačcu i Kalesiji, Vlada je danas donijela odluke kojim se ova stalna sredstva, koja se knjigovodstveno vode na poziciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, prenesu u Vlasništvo Grada Gradačca i Općine Kalesija.

Školskom odboru JU OŠ “Simin Han“ u Tuzli, data je prethodna saglasnost za davanje na korištenje bez naknade prostorija školske sale OKI “Drina” Sapna za potrebe trenažnog procesa iz sjedeće odbojke.

Vlada je danas dala saglasnost na pravilnike o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda premijera TK i Ministarstva privrede.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona, te donijela rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola “Duboki Potok” Srebrenik.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , ,