Nedjelja, 3. Marta 2024.
Tuzlanski.ba logo

Produžen rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja za ovu godinu

Preuzmite sliku

Rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja za tekuću godinu produžen je do 31. maja, potvrđeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Uplatom premije osiguranja osigurana lica oslobođena su od plaćanja participacije prilikom pružanja zdravstvenih usluga.

Uvođenjem e-Legitimacije i implementacije Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), osiguranim licima su kroz IZIS integrisani podaci o uplati doprinosa, participaciji i drugim relevantnim podacima.

Na osnovu uplate i podataka osiguranog lica, uplata će se automatski integrisati u karton osiguranog lica.

Po uplati premije osiguranja ista se unosi u IZIS, bez potrebe fizičkog dolaska osiguranog lica u nadležnu poslovnicu zdravstvenog osiguranja, i to u sljedećim slučajevima:

1.ukoliko se uplata premije osiguranja vrši posredstvom poslodavca, u kojem slučaju je poslodavac dužan dostaviti spisak lica za koje je izvršena uplata premije osiguranja;

2.ukoliko se uplata premije osiguranja vrši samo za jedno osigurano lice, putem e-bankarstva ili običnom uplatom.

U slučaju da se izvrši uplata premije za više osiguranih lica, osigurano lice ili drugo lice koje je izvršilo uplatu je dužno da se obrati poslovnici zdravstvenog osiguranja nadležnoj prema mjestu prebivališta, kojoj će dostaviti uplatnicu premije osiguranja sa navođenjem za koga je ista uplaćena, a kako bi se podaci unijeli u aplikaciju Zavoda u okviru IZIS-a.

Osigurano lice ili drugo lice koje je izvršilo uplatu na navedeni način, može bez fizičkog dolaska u nadležnu poslovnicu zdravstvenog osiguranja, poslati na email Zavoda skeniranu uplatnicu*, u kojem će se naznačiti za koga je izvršena uplata premije osiguranja.

Skenirane uplatnice slati na mail: premija@zzotk.ba.

Osigurana lica koja su oslobođena od participacije, dužna su i dalje dolaziti u poslovnice zdravstvenog osiguranja nadležne prema mjestu prebivališta radi dostavljanja dokumentacije na osnovu koje se utvrđuje osnov za oslobađanje i period oslobađanja.

Premija osiguranja iz 2022. godine važi do 31. marta 2023. godine.

Upute o načinu uplate premije osiguranja moguće je preuzeti sa web stranice Zavoda.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje