Srijeda, 23. Juna 2021.
Tuzlanski.ba logo

Predsjednik Skupštine TK-a Senad Alić: Predstavnici CCI-a su na press konferenciji iznijeli neistine

Preuzmite sliku

Nakon što su Centri civilnih inicijativa (CCI), na press konferenciji u Tuzli održanoj 8.6.2017. godine, predstavili su činjenice o do sada neviđenim primjerima politizacije, anti-reformskog, i potencijalno, anti-ustavnog djelovanja Skupštine Tuzlanskog kantona prilikom donošenja Zakona o državnoj službi (30.04.2017.) i Zakona o visokom obrazovanju (16.03.2017) Tuzlanskog kantona (TK), uslijedio je demat predsjednika Skupštine TK Senada Alića.

U duhu vremena u kojem živimo kada se senzacionalnim naslovima i organizovanjem vanrednih press konferencija, pokušava privući pažnja javnosti, predstavnici CCI-a su na svojoj press konferenciji održanoj 8.6.2017. godine, iznijeli neistine i optužbe na račun rada najvišeg zakonodavnog tijela Tuzlanskog kantona.

Stava smo da ne priliči Centru civilnih incijativa da bez argumenata i prava da i druga strana iznese svoje mišljenje okarakteriše rad Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona kao potencijalno anti-ustavni i anti-reformski!

Zakon o državnoj službi, donesen je 28.4.2017. godine na 35. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. Zakon je prije toga bio u javnoj raspravi od decembra 2016. godine u kojoj su učestvovala i dala svoj doprinos sva zainterosovana lica. Isti je prošao sve redovne procedure za donošenje jednog zakona a i Amandman koji se spominje na press konferenciji Centra civilnih incijativa podnesen je u roku predviđenom kako je to propisano Poslovnikom Skupštine Tuzlanskog kantona i njegovo usvajanje je nesporno doneseno u skladu sa svim aktima koji regulišu donošenje zakona. Zakon je usvojen legitimno, većinom glasova poslanika izabranih od strane građana Tuzlanskog kantona.

Centar civilnih incijativa je svojim dopisom od 24.4.2017. godine dao podršku i izrazio zadovoljstvo prijedlogom Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, te je sada stav Centra civilnih incijativa da je isti anti -reformskih, kontradiktoran stavu od 24.4.2017. godine.

Odredba koja je sporna CCI-u (da se postavlja kandidat sa liste uspješnik kandidata) je postojala i u ranijem zakonu koji se primjenjivao na području Tuzlanskog kantona, a to je Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH, koji se primjenjuje u institucijama Federacije BiH, a takođe ista odredba postoji i primjenjuje se i u svim kantonima u Federaciji BiH, izuzev Sarajevskog kantona. Odnosno, navedena odredba nije bila predmet spora a Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu samo je nastavljen kontinuitet u primjeni iste.

Takođe, i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, iako je donesen po hitnoj proceduri 16.3.2017. godine, donesen je u skladu sa zakonskom regulativom, kao hitan odgovor na tešku situaciju i neodrživo stanje u kojem se našao JU Univerzitet u Tuzli. Procjenjeno je da bi daleko veća šteta radu Univerziteta bila nanešena nedonošenjem takvog zakona, nego nepopularnim donošenjem zakona po hitnoj proceduri. Želimo napomenuti da je ovaj zakon donesen u skladu sa Ustavom TK i Poslovnikom Skupštine TK, te da istim nije narušena autonomija Univerziteta u Tuzli koji ima poseban značaj za Tuzlanski kanton.

Mi očekujemo i pozivamo Centar civilnih incijativa kao i svakog drugog ko smatra da su donošenjem ovog zakona narušene odredbe Ustava Tuzlanskog kantona i Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona, da pokrene proceduru preispitivanja istog od strane nadležnih institucija.

Građani Tuzlanskog kantona moraju imati povjerenje u institucije vlasti koje svim zakonski raspoloživim mehanizmima pokušavaju napraviti pomake na bolje, i s ponosom moramo istaći da su brojne činjenice koje govore u prilog tome. Ne smijemo dozvoliti da bombastični naslovi i neargumentovane izjave ponište sav trud i napredak koje smo zadnjih godina uspjeli da napravimo, jer ova Skupština Tuzlanskog kantona i Vlada Tuzlanskog kantona bilježe napredak i najbolje rezultate rada u svim sferama u poslednjih 15 godina.

Smatramo da je Centar civilnih incijativa izašao iz opusa svog primarnog djelovanja organizovanjem press konferencije na kojoj su se iznosile neistine o radu Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona bez poziva predstavnika istih.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje