Nedjelja, 1. Avgusta 2021.
Tuzlanski.ba logo

Porezna uprava FBiH: Produžen rok za subvencioniranje doprinosa

Preuzmite sliku

Porezna uprava Federacije BiH (PU FBiH) je saopćila da je produžen rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa.

U obavještenju poreznim obveznicima PUFBiH podsjeća da je Vlada Federacije BiH na 228. sjednici održanoj 2. jula ove godine donijela zaključak V. broj 960/2020, kojim se rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za socijalno osiguranje za april, maj, juni ove godine, u skladu sa članom 4. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, produžava do 20. jula ove godine.

Porezni obveznici koji imaju pravo na subvenciju, a nisu podnijeli zahtjev za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja – Obrazac – ZSD, mogu to uraditi do 20. jula ove godine.

Shodno zaključku Vlade Federacije BiH, Porezna uprava Federacije BiH je pozivala porezne obveznike ukoliko ispunjavaju uslove pada prometa od 20 posto i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine, a nisu izvršili uplatu doprinosa i poreza na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa februarom 2020. godine, da iste uplate do podnošenja zahtjeva, i na taj način steknu uslove za subvencioniranje doprinosa.

Porezni obveznici koji ne izvrše uplatu doprinosa zaključno sa 02/2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju iako imaju pad prometa od 20 posto i više.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da pravo na subvencioniranje doprinosa za april, maj, juni ove godine imaju: porezni obveznici sa sjedištem u Federaciji BiH i to samo za zaposlenike koji rade u Federaciji BiH, te obrtnici koji paušalno plaćaju porez na dohodak ili obavljaju niskoakumulativnu djelatnost.

Pravo na subvenciju nemaju: porezni obveznici za zaposlenike u poslovnim jedinicama RS-a i BD, poslovne jedinice privrednih subjekata čije je sjedište u RS-u ili BD, te javna preduzeća, banke i druge finansijske organizacije, udruženja, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave i obveznici uplate doprinosa koji su registrovani nakon 1. marta ove godine.

Za obveznike koji su u sistemu fiskalizacije ostvareni promet utvrđuje Porezna uprava Federacije BiH na osnovu podataka o evidentiranom prometu putem fiskalnih sistema na serveru Porezne uprave.

Za obveznike koji nisu u sistemu fiskalizacije pad prometa/prihoda se utvrđuje na osnovu prihoda prikaznog u poslovnim knjigama.

Obveznici koji su registrovani nakon aprila, maja, juna 2019. godine odnosno nakon mjeseca za koji se traži subvencija koriste prosjek prometa/prihoda ostvarenog u 2019. godini.

Obveznici koji su registrovani u 2020. godini koriste prosjek prometa/prihoda ostvarenog u januaru i februaru 2020.

Pravo na subvenciju se ostvaruje podnošenjem zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja – Obrazac – ZSD.

Zahtjev se podnosi u dva primjerka isključivo na Obrascu – ZSD koji se nalazi na web stranici Porezne uprave Federacije BiH. Pored zahtjeva porezni obveznik uz zahtjev prilože obrasce: MIP-1023 Specifikacija 2001, 2001A Specifikacija 2002 i 2002-A.

Pravna lica koja nemaju fiskalni uređaj prilažu finansijske kartice prihoda, a obrtnici kopije stranica knjige prihoda i rashoda, ovjerene vlastitim pečatima.

Svi podaci u Obrazac ZSD se unose iz poslovnih knjiga i evidencija podnosioca zahtjeva i oni trebaju odgovarati stanju u poslovnim knjigama.

Za sva pitanja ili nedoumice koje imaju porezni obveznici se mogu obratiti putem telefona ili e-mail adresa objavljenih na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje