Četvrtak, 6. Oktobra 2022.
Tuzlanski.ba logo

Održana sjednica Vlade FBiH: 17 miliona eura za modernizaciju javnog saobraćaja

Preuzmite sliku

Danas je Vlada FBiH održala sjednicu na kojoj je doneseno niz odluka i zaključaka.

Za izgradnju brze ceste Prača – Goražde 13  miliona KM

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija danas usvojila Program utroška drugog dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” u iznosu od 13.000.000 KM utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2022. godinu ovom ministarstvu.

Odlukom je utvrđeno da će se putem ovog Programa finansirati izgradnja brze ceste Prača – Goražde u iznosu od 13.000.000 KM. Implementator je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Sredstva su namjenjena za eksproprijaciju, izgradnju, nadzor i tehničku konsultaciju. Prenosit će se u tranšama implementatora odobrenog projekta, a nakon što Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija bude dostavio dokaze o izvedenim radovima ili uslugama.

Implementator projekta je obavezan o realizaciji projekta kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, a koje će kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

Odlukom je, također, utvrđeno da će biti potpisan Ugovor između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenog projekta kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti.

Za jačanje otpornosti i konkurentnosti u poljoprivredi zajam od 30.700.000 eura

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta otpornost i konkurentnost u poljoprivredi  u iznosu do 30.700.000 eura od ukupno 61.400.000 eura, odobrenih za BiH.

Primarni cilj ovog projekta je jačanje poljoprivrednih informacionih sistema, pružanje podrške za poljoprivredu otpornu na klimatske utjecaje, te jačanje lanaca vrijednosti i razvoj produktivnog partnerstva, kao i unaprjeđenje sistema navodnjavanja i odvodnje radi prilagođavanja na klimatske promjene.

Također, cilj projekta je jačanje standarda kvaliteta i sigurnosti hrane, jačanje IT sistema u svrhu povećanja sigurnosti hrane kako bi se izvršilo usklađivanje i ispunjavanje zahtjeva EU, te pregled i dogradnja veterinarskih IT sistema, dogradnja fitosanitarnog sistema i sistema za sigurnost hrane.

Zajam je s rokom otplate od 32 godine, uz uključeni sedmogodišnji grace period.

Za realizaciju ove Odluke i izvještavanje zadužena su federalna ministarstva finansija, te poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i Jedinica za implementaciju projekta.

Donošenjem ove odluke stvara se osnov za potpisivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH.

Za modernizaciju javnog saobraćaja u Sarajevu 17 miliona  eura

Vlada FBiH je Parlamentu FBiH uputila na izjašnjenje Prijedlog odluke o zaduženju Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility  u iznosu do 17.000.000 eura.

Ovu odluku Federalna vlada je predložila s ciljem obezbjeđenja sredstava za nabavku i instalaciju adaptivnog sistema upravljanja saobraćajem u Sarajevu, uključujući izgradnju zgrade centra za upravljanje saobraćajem, zatim nabavku do pet novih tramvaja, a kako bi se unaprijedio razvoj infrastrukture javnog prijevoza kroz poboljšanje kapaciteta i učinkovitosti usluga,

Projekt podrazumijeva nabavku savremenog sistema za upravljanje i nadzor saobraćajem koji uključuje komponente inteligentnog sistema upravljanja s prioritetima javnog prijevoza, video nadzornog sistema i video detekcije incidenata zasnovane na najnovijim tehnologijama. Također, podrazumijeva i izradu centra za upravljanje, gdje bi se mogla pratiti situacija na saobraćajnicama u svakom trenutku, te poduzimati odgovarajuće mjere za rješenje saobraćajnih gužvi na pojedinim raskrsnicama, kao i rješavanje incidentnih situacija.

Također, projekt će biti baziran na najmodernijoj senzorskoj opremi kao što su radarski detektori, koji će u realnom vremenu snimati potpunu saobraćajnu sliku grada, te omogućiti detaljne informacije bitne za dalje planiranje saobraćajne infrastrukture. Osim toga, uticat će na smanjenje kašnjenja vozila i povećanje bezbjednosti putnika, te na energetske efikasnost i zdravo okruženja u urbanom području Sarajeva.

Rok otplate zajma je 15 godina, uz tri godine grace perioda, a krajnji korisnik i dužnik po ovom zaduženju je Kanton Sarajevo. Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da s Kantonom Sarajevo, usaglasi i sklopi odgovarajući podugovor o zajmu kojim će, u svrhu redovne otplate, biti definirani uslovi vraćanja sredstava.

Za realizaciju Odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Kanton Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

Odluke, rješenja i zaključci

Federalna vlada je danas prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju FBiH za august 2022. godine i period od 1.1. do 31.8.2022. godine. Kako je navedeno, u augustu je ukupan nivo ostvarenja prihoda po osnovi indirektnih i direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosio 784,6 miliona KM.

Vlada FBiH je usvojla informaciju Federalnog ministarstva prostornog uređenja o provedbi aktivnosti na realizaciji Operativnog plana za poboljšanje energijske efikasnosti u institucijama FBiH za period juni 2021 – august 2022. Cilj ovog plana je smanjenje potrošnje energije za 4.671.680 kWh godišnje ili 58 posto trenutnih energetskih potreba 36 zgrada, odnosno treba postići finansijske uštede od 685.831 KM godišnje, što u vijeku trajanja mjera energijske efikasnosti iznosi 14.164.816 KM.

Vlada FBiH je prihvatila inicijative za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2022. godinu, u iznosu od 50.000 KM za Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini, te 200.000 KM za Medžlis Islamske zajednice Gradačac za održavanje i rekonstrukciju džamija / kulturno-historijskih spomenika i to džamije Husein-kapetana Gradaščevića i najstarije džamije u Svircu, kao i za izdvajanje 200.000 KM za Caritas Vrhbosanske nadbiskupije za finansijsku podršku u dovršetku izgradnje Caritasova doma za starije i nemoćne „Dr. Ivan Evanđelist Šarić“ i dječijeg vrtića „Sv. obitelj“ – Kiseljak.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela šest rješenja kojim se JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo kao korisniku izvlaštenja dozvoljava ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjima Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretina Općine Neum.

Usvojen je Kvartalni izvještaj o provedbi Projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za FBiH (AF- dodatno finansiranje) za period april-juni 2022.godine.

Vlada FBiH je prihvatila drugi izvještaj o radu Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji s ciljem najma i nabavke letjelica i formiranje zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja za period od 21.7.2022. godine do 20.9.2022. godine.

Vlada se upoznala sa informacijom o statusu Agencije za privatizaciju u FBiH.

Federalnom zavodu za statistiku Vlada je dala saglasnost da donese Odluku o formiranju Popisnog biroa Federalnog zavoda za statistiku za pripremu i provođenje Popisa poljoprivrede. Ovom odlukom bit će uređeni sastav, mandat, nadležnost, način rada, rukovođenja, odlučivanje i druga pitanja od značaja za rad Popisnog biroa.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada je opunomoćila Sanelu Milavić – Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo), Stipu Buljana (UNIS Group d.o.o.) i Jadranka Puljića (Ceste d.d. Mostar).

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje