Ponedjeljak, 27. Juna 2022.
Tuzlanski.ba logo

Održana redovna sjednica Vijeća ministara: Ovo su najvažnije usvojene odluke

Preuzmite sliku

Na danas održanoj 52. sjednici Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora  i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope za finansiranje projekta izgradnje kulturno-sportskog centra u Mostaru. 

Radi se o kreditu Razvojne banke Vijeća Evrope vrijednom 12 miliona eura, a izgradnjom kulturno-sportskog centra stanovnici ovog grada, ali i  Hercegovine, trebali bi dobiti salu u kojoj mogu zadovoljiti svoje potrebe u oblasti kulture i sporta. Projekat će biti finansiran iz različitih izvora finansiranja.

Opravdanost ovog projekta je višestruka, kako  društvena i privredna, tako i zdravstvena kulturološka, obrazovna, promotivna kako za investitora tako i društvo i region u cjelini.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora dostaviti Vijeću ministara BiH nacrt kreditnog sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje.

Omogućen nesmetan rad ‘Državnog zatvora’ 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o preraspodjeli dijela budžetskih sredstava u 2022. godini iz budžeta Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine u budžet Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine za period april – juni u ukupnom iznosu 600.000 KM.

Preraspodjelom budžetskih sredstava omogućava se Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH da redovno izmiruje obaveze iz svoje nadležnosti.

Provođenje međunarodnih konvencija

Vijeće ministara BiH je usvojilo 14. i 15. periodični izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice po Međunarodnoj konvenciji o eliminaciji rasne i svih vidova diskriminacije, koji se dostavlja Komitetu Ujedinjenih nacija za eliminaciju rasne diskriminacije.

Izvještaj sistemski prati provođenje preporuka međunarodnih tijela za zaštitu ljudskih prava i inicira usklađivanje bh. legislative sa međunarodnim standardima.

Na sjednici je usvojen i Dvanaesti izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje /revidirane/ koji pripada trećoj tematskoj grupi (radna prava), članovi 2, 4, 5, 6, 21, 22 i 28 Povelje za referentni period januar 2017 – decembar 2020. godine.

Radi se o sveobuhvatnom izvještaju koji obuhvata pregled primjene ratifikovanih odredbi ove povelje u domenu radnih prava u BiH, uključujući pregled zakonodavstva u pogledu uslova rada, prava na pravičnu naknadu, na organizovanje radnika i na kolektivno pregovaranje.

Izvještaj daje pregled i ostvarivanja prava radnika na informisanje, konsultacije i učešće u određivanju i poboljšanju uslova rada i radnog okruženja, pravo predstavnika radnika za zaštitu u preduzeću i dodjeljivanje adekvatnih sredstava za rad.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će putem Ministarstva spoljnih poslova BiH dostaviti ovaj izvještaj Komitetu za socijalna prava Vijeća Evrope u Strazburu i udruženjima poslodavaca i sindikata u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH usvojilo je i Drugi periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Madridskog akcionog plana o starenju za referentni period januar 2017 – decembar 2020. godine, koji će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, putem Ministarstva spoljnih poslova BiH, dostaviti UNECE Komisiji Ujedinjenih nacija u Ženevi, (SWGA – Standing Working Group on Ageing).

Izvještaj sadrži sveobuhvatni pregled stanja položaja i ostvarivanja prava osoba treće životne dobi u Bosni i Hercegovini za period od početka 2017. do kraja 2020. godine.

Formiran tim za pripremu sastanka konstituence MMF-a i Svjetske banke u BiH 

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o formiranju Tima za pripremu i organizaciju sastanka Grupe konstituence zemalja u okviru Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koji će biti održan 15. i 16. septembra ove godine u Sarajevu.

Zadatak tima u čijem sastavu su predstavnici nadležnih institucija je da obavi sve potrebne organizacijske pripreme za ovaj važni sastanak, čiji je domaćin Bosna i Hercegovina.

Prijem u državljanstvo u BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je pojedinačne odluke o sticanju državljanstva BiH za više osoba od naročite koristi za BiH, među kojima su privrednici, sportisti, naučni i radnici u oblasti kulture.

U državljanstvo BiH pripremljeni su Pol Vuds, Rade Bulajić, Dario Krešić, Alek Džefri Peters, Rafaele Fabrini, Nataša Gaponko i Divna Zovko. (Fena)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

   
Ključne riječi: ,