Subota, 13. Aprila 2024.
Tuzlanski.ba logo

Održana 25. redovna sjednica Vlade TK

Preuzmite sliku

Vlada Tuzlanskog kantona održala je danas svoju 25. redovnu sjednicu.

Potenciranje ključnih aktivnosti

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Smjernice za trogodišnje planiranje rada u Tuzlanskom kantonu za period 2022.-2024. godina sa Akcionim planom za implementaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2024. godine. Izrada Smjernica proizilazi kao obaveza iz Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federaciji BiH i Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH. Riječ je o osnovi za planiranje rada kantonalnih organa uprave u naredne tri godine kako bi se na adekvatan način obuhvatili razvojni prioriteti koji su definisani Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, Okvirom za implementaciju ciljeva održivog razvoja u BiH, ekspozeom premijera Tuzlanskog kantona i drugim relevantnim dokumentima.

Akcionim planom za realizaciju mjera i strateških projekata iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2024. godine obuhvaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 399.651.444 KM, od čega je 255.845.422 KM planirano budžetskih sredstava i 143.806.022 KM iz sredstava vanjskih izvora, koji primarno obuhvataju sredstva domaćih i međunarodnih donatora, ostala budžetska sredstva drugih nivoa vlasti te druge vanjske izvore. Za mjere i projekte planirane za realizaciju i doprinos ostvarenju strateškog cilja 1. je za period od 2021-2024. godine planirano je oko 158,7 mil KM. Za razvoj inkluzivnog i prosperitetnog društvenog sektora, u periodu od 2021.-2024. godine planirano je blizu 166 mil KM budžetskih i vanbudžetskih sredstava. Konačno, za resursno efikasan i održiv infrastrukturni razvoj za naredni period planirano je ukupno blizu 75 mil KM.

Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH propisana je i obaveza izrade Akcionog plana koji se, na osnovu prethodno usvojenog strateškog dokumenta, priprema svake planske godine po principu 1+2, i razmatra se kao prilog Smjernica za trogodišnje planiranje rada Tuzlanskog kantona. Izuzetno od tog pravila se u ovoj godini, zbog procesa izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, pristupilo pripremi Akcionog plana koji obuhvata četverogodišnji period.

Ostale odluke

Vlada TK donijela je Zaključak kojim, na osnovu pokazatelja iz Informacije o broju učenika za upis u prvi razred medicinskih škola za školsku 2021./2022. godinu, zadužuje menadžment JU Srednja medicinska škola Tuzla i JU Mješovita srednja škola Kalesija da omoguće određenom broju učenika upis u prvi razred medicinske škole i to na način da se u svako planirano odjeljenje upišu učenici do maksimalnog broja (učenici koji ispunjavaju uslove Konkursa) u skladu sa Pedagoškim standardima za srednje škole, a pri tome vodeći računa o učenicima koji će u narednoj školskoj godini ponavljati prvi razred, kako škola poslije popravnih ispita ne bi prekršila Pedagoške standarde za srednje škole u dijelu koji se odnosi na maksimalan broj učenika u odjeljenju.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 6.500,00 KM Opštoj poljoprivrednoj zadruzi „Tarevci“ za sufinansiranje organiziranja Međunarodnog sajma ruralnog stvaralaštva „Tarevci“ 2021 s obzirom na progresivan razvoj ove manifestacije rezultata koje su ostvareni u realizaciji vizije i strategije razvoja Zadruge.

Sajam ima trend daljeg razvoja kroz posticanje razvoja modernog poduzetništva u svim segmentima ruralnog stvaralaštva, razmjenu ideja i iskustava poduzetnika kroz razne edukativne programe i druženja, prezentaciju najnaprednijih proizvođača sa ciljem ohrabrivanja i stvaranja interesa kod drugih stanovnika, promociju najnovijih naučnih saznanja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i razvoja seoskog turizma.

Za sve ruralne proizvođače a posebno za one iz povratničkih zajednica održavanje, Međunarodnog sajma ruralnog stvaralaštva „Tarevci 2021“ je značajan upravo iz razloga što je pandemija Corona virusa izazvala poremećaj u plasmanu domaćih poljoprivrednih proizvoda, smanjila njihovu tražnju na domaćem tržištu a ujedno otežala puteve i kanale za izvoz na strano tržište.

Međunarodni sajam ruralnog stvaralaštva „Tarevci 2021“ ove godine će trajati od 23- 25. jula.

Vlada TK dala je saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke. Razlozi za donošenje Pravilnika su potreba unutrašnje reorganizacije i preraspodjele poslova, zatim potreba izmjene naziva pojedinih radnih mjesta i izmjene opisa poslova pojedinih radnih mjesta u cilju racionalnijeg i kvalitetnijeg iskorištavanja postojećih ljudskih resursa i kvalitetnijeg obavljanja poslova.

Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 3000,00 KM Udruženju žena “Mreža žena Veliko srce u Bosni i Hercegovini” na ime refundacije troškova za organizovanje i realizovanje manifestacije ,,Sajam organskih proizvodaca Eko-Etno 2021”, koji se održao u junu 2021. godine u Gradačcu.

Odobrena su i sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Radio Kameleon – Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije na ime refundacije troškova za organizovanje i realizovanje manifestacije Treći međunarodni „Festival savremene žene”, koji se održao u junu u Tuzli.

Vlada je donijela Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora, u postupku po samoinicijativnoj ponudi za korištenje vode iz bunara za potrebe „TBG BH“ d.o.o. Kakanj, Poslovna jedinica Lukavac.

Vlada TK prihvatila je Mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave TK na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i uputila dokument Skupštini Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice za prijem jednog državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme za poziciju stručni savjetnik za budžet i finansije.

Na današnjoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona razmatrana su i kadrovska pitanja.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: ,