Petak, 30. Septembra 2022.
Tuzlanski.ba logo

O mladima bez mladih – do kada?

Preuzmite sliku

Predstavnici krovnih tijela za mlade u BiH pozivaju nadležne u BiH da hitno stvore uslove za formiranje komisija za pitanja mladih u svakoj lokalnoj zajednici kako bi i mladi ljudi konačno odlučivali o pitanjima koja su važna za njih te kako učestvovali u kreiranju bolje budućnosti za sve, saopćilo je Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine.

Uoči lokalmnih izbora u BiH, to vijeće napominje da mladi ljudi žele biti aktivno uključeni u procese donošenja odluka, što pokazuje veliki broj kandidata i kandidatkinja na izbornim listama, koji imaju manje od 30 godina.

– Rezultati izbornog dana mogu biti različiti – od toga da imamo veliki procenat izabranih mladih političkih lidera i liderica u lokalna vijeća/skupštine, do toga da nije izabrana nijedna mlada osoba. Bez obzira na rezultate, mladi ljudi ne smiju biti isključeni iz procesa donošenja odluka.

Učešće mladih u procesima donošenja odluka, na svim nivoima organizovanja, veomaj je važno. To je i zakonska obaveza nadležnih organa koji moraju obezbjediti uslove da mladi učestvuju u donošenju odluka, raspravama i debatama koje se odnose na njihovu problematiku. Unatoč tome, mladi u našoj zemlji jako rijetko imaju priliku izraziti mišljenje i stavove za pitanja koja ih se direktno tiču – citat je iz saopoćenja.

Bitnost uključivanja mladih u procese odlučivanja je višestruka. Uključivanjem mladih, lokalne samouprave imale bi jasniju sliku prilika i potreba mladih u lokalnoj zajednici. Istovremeno, mladi ljudi kroz uključivanje u procese odlučivanja postaju relevantan akter u ovim procesima te takvim pristupom lokalne vlasti pokazuju kakav odnos imaju ka ovoj populaciji. Mjesta za napredak ima i treba ga tražiti i mimo zakonskih okvira te češće na nivou lokalnih samouprava organizovati druženja, konsultacije i debate sa mladima, poručuje Živko Ćetojević, generalni sekretar Omladinskog savjeta Republike Srpske.

Ono što zakoni predviđaju je minimum učešća mladih, a u praksi, ni taj minimum često nije ispoštovan.

– Zakonska rješenja su omogućila minimume za učešće mladih ljudi u procesima odlučivanja. Mi vidimo priliku da mladi, pored uključenosti u rad komisije za pitanja mladih budu uključeni i u rad drugih radnih tijela i komisija koja donose odluke ili mišljenja direktno vezana za život mladih ljudi. To mogu biti komisije za stipendiranje, poduzetništvo i slično. Zakonsku obavezu formiranja komisija za mlade, jedinice lokalne samouprave su uglavnom ispunile. Međutim, problem ovih komisija se ogleda u njihovom sastavu, gdje nažalost nema predstavnika omladinskih organizacija, odnosno lokalnih vijeća mladih/savjeta mladih – kazala je Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.

Uključenost mladih ljudi u procese donošenja odluka se ne ogleda isključivo kroz direktni ulazak u lokalno vijeće/skupštinu ili rad u određenoj komisiji pri tom tijelu. Često se mladi ljudi u procese donošenja odluka uključuju kroz komunikaciju i konsultacije. Veliki broj općina i gradova imaju službenike/ce za mlade ili osobe koje su odgovorne za pitanja mladih u tim zajednicama, ali nemaju komisiju za pitanje mladih, pa je sasvim jasno da je u tim zajednicama glas mladih slabo zastupljen. Ove osobe predstavljaju kontakt-tačke i trebale bi predstavljati sponu između mladih i vlasti.

– Analiza implementacije Zakona o mladima, koju smo radili za 2019. godinu, pokazala je da 45 jedinica lokalne samouprave ima službenika/cu za mlade, s tim da samo njih 16 imaju certifikat prepoznat od nadležnog ministarstva. Službenici, referenti ili službe za mlade, postoje uglavnom i u zajednicama u Republici Srpskoj. Ono što je bitno naglasiti jeste da su za razliku od Republike Srpske, službenici za mlade u Federaciji Bosne i Hercegovine i zakonska obaveza – podsjeća Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.

Participacija mladih jedan je od vodećih principa i Opće deklaracije o ljudskim pravima te je jako bitna za proces demokratizacije i za razvoj svake zemlje, naglašavaju krovna tijela za mlade u BiH.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

   
Ključne riječi: , ,