Subota, 28. Maja 2022.
Tuzlanski.ba logo

Nastavljen rast naplate poreza i doprinosa na teritoriju FBiH

Preuzmite sliku

Federalna vlada je prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju FBiH za mart 2022. godine i razdoblje od 1.1. do 31. 3.2022. godine, koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija.

U martu ove godine je ukupna razina ostvarenja prihoda po osnovi neizravnih i izravnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosila 807,9 miliona KM, što je za 25,1 posto ili za 162,1 milion KM više u usporedbi sa martom 2021. godine.

Na razini kumulativa, u prva tri mjeseca ove godine, ukupni prihodi po ovim osnovama iznosili su 2.158,7 miliona KM i za 19,1 posto su bili veći u odnosu na isto razdoblje 2021. Pozitivan pojedinačni trend kretanja zabilježen je kod svake kategorije prihoda.

Raspoloživi dio prihoda od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa za proračune svih korisnika u FBiH, u martu 2022. godine ostvaren je u ukupnom iznosu od 287,3 miliona KM, što je za 28,6 posto više u odnosu na isti mjesec protekle godine.

Raspodjela prihoda od neizravnih poreza korisnicima u Federaciji BiH izvršena je prema metodologiji propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, na osnovi koeficijenata utvrđenih godišnjom uputom o određivanju udjela kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste.

Tako je u martu 2022. godine proračunu Federacije BiH raspoređeno nešto više od 104 miliona KM (u odnosu na isti mjesec 2021. više za 23,1 miliona KM).

Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim proračunima iznosio je 147,2 miliona KM (više za 32,7 miliona KM), općinskim i gradskim proračunima 24,2 miliona KM (više za 5,4 miliona KM). Dio prihoda koji se raspoređuje upraviteljima cesta iznosio je 11,2 miliona KM i veći je za 2,5 miliona KM, dok je pripadajući iznos za Grad Sarajevo iznosio 0,7 miliona KM sa iskazanim rastom za 0,1 milion KM.

Na razini tromjesečnog kumulativa, ukupno raspoloživi prihodi od neizravnih poreza iznosili su 784,9 miliona KM, što je za 24,8 posto više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Ukupno naplaćeni prihodi od poreza na dobit na teritoriju FBiH su u martu 2022. godine iznosili 93,6 miliona KM, što je povećanje od 72,6 posto u odnosu na isti mjesec 2021. godine.

Na razini kumulativa, u prva tri mjeseca 2022. godine ukupno naplaćeni prihodi po osnovi poreza na dobit iznosili su 144,2 miliona KM i veći su za 44,2 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa u martu 2022. godine iznosila je 348,1 milion KM i veća je 15,4 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na razini kumulativa, ovi prihodi bilježe naplatu u iznosu nešto većem od milijardu KM, i to je za 12,6 posto više u usporedbi sa istim lanjskim razdobljem. U martu su doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje iznosili 195,5 miliona KM (povećanje za 26,7 miliona KM), za zdravstveno osiguranje 136,7 miliona KM (povećanje za 17,6 miliona KM) i za osiguranje od neuposlenosti 16 miliona KM (povećanje za 2,1 milion KM).

I na razini kumulativa su ostvarena povećanja, tako da su doprinosi za MIO veći za 66,1 milion KM, za zdravstveno osiguranje za 42 miliona KM, te za osiguranje od neuposlenosti za 4,6 miliona KM.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

   
Ključne riječi: , , , ,