Petak, 21. Januara 2022.
Tuzlanski.ba logo

Knjiga “Historija Bošnjaka” autora Mustafe Imamovića predstavljena na turskom jeziku

Preuzmite sliku

U istanbulskom Pera muzeju predstavljen je prijevod na turski jezik knjige “Historija Bošnjaka” autora Mustafe Imamovića.

Na turskom jeziku djelo je naslovljeno Boşnakların tarihi, a zajednički su ga izdali Fondacija historičara Turske i Bošnjačka akademska fondacija za kulturu i historiju Bosna Sancak. Djelo je preveo Hüseyin Gül, uz asistenciju Cenite Özgüner.

Predsjednik Društva turskih historičara Mehmet Alkan rekao je na promociji da je to djelo znalački prevedeno na turski jezik i da će poslužiti brojnim historičarima i drugim znanstvenicima u saznavanju bošnjačke povijesti, njezinog historijskog razumijevanja i razvijanju znanstvenih sinteza o određenim procesima, koji su bitno odredili povijesne sadržaje Bošnjaka i njihove zemlje.

Uime Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” prof. dr. Senadin Lavić istakao je da je ovo epohalan projekt u interferenciji između dva jezika, dvije države, dva prijateljska naroda i dvije kulture.

On je odao dužno priznanje rahmetli profesoru Imamoviću, s kojim je godinama sarađivao oko uređivanja univerzitetskog časopisa “Pregled”, na djelu Historija Bošnjaka i njegovom cjelokupnom angažmanu oko promišljanja države i prava, a posebno pravno-političke povijesti Bosne.

Naglasio je da ne smijemo nikada zaboraviti da je profesor Imamović Historiju Bošnjaka napisao za vrijeme opsade Sarajeva, u najtežim godinama agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, pišući pod svijećom i teškim egzistencijalnim uslovima.

Profesor Imamović rođen je 1941. u Gradačcu, gdje je završio osnovnu školu i gimanziju. Studirao je pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu na kojem je diplomirao, magistrirao i doktorirao, te prošao zvanja od asistenta do docenta. Potom zasniva radni odnos na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na kojem je 1975. biran u zvanje vanrednog, a kasnije u redovnog profesora. Predavao je historiju države i prava. Tokom bogate univerzitetske karijere održavao je predavanja u Beogradu, Novom Sadu, Mostaru i Rijeci, te na univerzitetima u SAD – na Odjeljenju za historiju Yale Univerziteta (New Haven, 1984), u Pittsburghu (1985), Michiganu (1977/78. i 1999), i Evropi – u Minhenu (1983) i Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti (1998).

Posebno je značajna njegova monografija Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak BiH 1878 – 1914 (1976), te knjige Bošnjaci u emigraciji (1996), Osnove upravno-političkog razvitka i državnopravnog položaja Bosne i Hercegovine (2006), Bosnia and Herzegovina.

Za djelo Historija Bošnjaka, profesor Imamović je 1998. dobio je Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva. Koautor je u monografijama Muslimani i bošnjaštvo i Ekonomski genocid nad Muslimanima, kao i u knjizi Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata.

Profesor Imamović je tokom svoje naučne karijere objavio oko 500 studija, rasprava i članaka iz historije političkih i pravnih institucija Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije, te socijalnog, političkog i kulturnog razvitka Bošnjaka. Uz sve to, djelovao je kao urednik i član redakcije više časopisa i enciklopedija. Do sada su njegovi radovi prevedeni i objavljeni na engleskom, njemačkom, turskom, španskom, albanskom, arapskom i perzijskom jeziku.

Profesor Imamović, nažalost, nije dočekao svečani čin prevođenja i njegovu javnu promociju u Istanbulu. Preminuo je 23. januara 2017. u Sarajevu.

Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini izrazila je duboku zahvalnost svima koji su učestvovali u ovome prevodilačkom pothvatu i na bilo koji način doprinijeli promoviranju istine o bošnjačkom narodu. (Fena)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje