Ponedjeljak, 27. Juna 2022.
Tuzlanski.ba logo

Kantonalni porezni ured Tuzla prodaje zaplijenjenu imovinu

Preuzmite sliku

Kantonalni porezni ured Tuzla oglasio je direktnu prodaju zaplijenjene imovine radi naplate dužnih poreznih obaveza.

Direktna prodaja će se održati 07.07.2022. godine s početkom u 10:00 sati u sali Kantonalnog poreznog ureda Tuzla, ul. Rudarska 72.

 • Direktna prodaja će se održati na sljedeći način:

  1) Direktna prodaja će se izvršiti isključivo po navedenim grupama.

  2) Najniža cijena na direktnoj prodaji ne podliježe obavezi polaganja depozita. Ako najniža cijena na direktnoj prodaji nije propisana Odbor može odlučiti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim.

  3) Roba i imovina koja je ponuđena na direktnoj prodaji bez evidentirane najniže cijene je roba i imovina koja je više puta oglašavana na prodaju putem aukcije i direktne prodaje.

  4) Pristigle ponude Odbor će na određeni datum i vrijeme otvoriti i procijeniti prihvatljivost istih.

  5) Odbor na utvrđeni datum i vrijeme otvara koverte i prodaje imovinu licu koje je dalo najpovoljniju ponudu. Imovina se prodaje jedino ako je lice koje je podnijelo ponudu prisutno prilikom otvaranja koverata sa ponudama. U slučaju da lice koje nudi najvišu cijenu nije prisutno, imovina se prodaje drugom ponuđaču koji ponudi najpovoljniju cijenu.

  6) U slučaju da je više od jednog ponuđača dalo najbolju ponudu na direktnoj prodaji, Odbor održava aukciju između ovih najboljih ponuđača i prodaje imovinu ponuđaču koji ponudi najbolju cijenu. Na ovoj aukciji ne prihvata se ponuda niža od ponude u zatvorenoj koverti.

  7) Ponuđači na direktnoj prodaji su dužni dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti najkasnije 24 sata prije početka prodaje lično u prostorije Porezne uprave Federacije BiH – Kantonalni porezni ured Tuzla, sa naznakom:

  Odbor za aukciju i prodaju; „Ponuda – Ne otvarati“, ul. Rudarska 72, kancelarija broj 8, ili putem pošte na istu adresu, s tim što ponuda mora biti dostavljena 24 sata prije početka prodaje.

  8) Ponuđač je dužan u ponudi navesti isključivo grupu ili podgrupu imovine za koju je zainteresovan i cijene koje nudi, kao i biti prisutan otvaranju koverata na dan održavanja direktne prodaje.

  9) Razgledanje imovine vršit će se prema sljedećem rasporedu: ponedjeljak, 04.07.2022. godine u Tuzli od 9:30 do 10:30 sati i Kalesiji od 12:00 do 13:00 sati.  Dokazi o vlasništvu nekretnina, vrsti, količini i jediničnim cijenama robe, zainteresirani kupci mogu pogledati u Kantonalnom poreznom uredu Tuzla, kod stručnih savjetnika, dana 05.07.2022. godine u vremenu od 9 00 do 1000 sati.

  10) Ponuđači su dužni dokazati svoj identitet ličnom kartom, pasošem i dokumentovati pravo na zastupanje.

  11) Svi učesnici, koji prisustvuju aukcijama i direktnoj prodaji dužni su se pridržavati epidemioloških mjera važećih na dan održavanja prodaje. Učesnik koji se ne bude pridržavao propisanih mjera neće moći prisustvovati prodaji i njegova ponuda se neće razmatrati.

  Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje