Ponedjeljak, 20. Maj 2019.
Tuzlanski.ba logo
Preuzmite sliku

Izvještaj o finansiranju partija u BiH: ​Stranke troše novac bez adekvatne kontrole

BiH nije ispunila obaveze kad je u pitanju transparentnost finansiranja stranaka, a ostvaren je vrlo mali napredak u oblasti evropske krivičnopravne konvencije o borbi protiv korupcije, stoji u najnovijem izvještaju Grupe zemalja protiv korupcije (GRECO) Savjeta Evrope, koji je u posjedu Nezavisnih novina, a koji će biti objavljen danas.

Iz izvještaja GRECO-a je vidljivo da se bankarski sistem prilikom finansiranja političkih kampanja ne koristi dovoljno, što znači da se i dalje mnogo transakcija obavlja u kešu, bez adekvatne kontrole.

Također, ne postoji uvid u račune subjekata koji su povezani s političkim strankama, što znači da fizička i pravna lica koja na različite načine pomažu finansiranje neke političke stranke obično nisu poznata javnosti, ili ne postoji uvid u njihovu uključenost u kampanje, javljaju Nezavisne novine.

U GRECO-u ističu da je neprihvatljivo da se ovoliko čeka na objavljivanje utroška novca poslije izbora 2018. godine.

“Nedostatak napretka u području transparentnosti političkog finansiranja je razočaravajući. Implemeniranje preporuka GRECO-a bi doprinijelo boljoj transparentnosti”, kažu oni.

GRECO takođe ukazuje da nema revizije stranačkih računa nakon završene kampanje.

“Potrebno je ojačati mehanizme interne finansijske kontrole političkih stranaka u bliskoj saradnji s lokalnim i regionalnim podružnicama stranaka, uspostaviti jasna, dosljedna i posebna pravila o zahtjevima revizije koja se primjenjuje na političke stranke”, ističu u GRECO-u.

Ukazano je i na to da nema “efektivnih, razmjernih i odvraćajućih” sankcija za kršenje i ovih pravila, upozoreno da su čak i postojeća pravila rasuta u različitim zakonima i nepregledna, naglašeno da nema adekvatnog praćenja toka novca i ukazano na to da postojeći mehanizmi kontrole nisu dovoljni.

“GRECO podsjeća da su vlasti izrazile namjeru da pripreme jedinstveni zakon o političkim strankama na državnom nivou u cilju sprovođenja preporuke. Međutim, ova namjera nije ostvarena”, kažu oni.

Marin Mrčela, predsjednik GRECO-a, kaže za Nezavisne novine da je puna implementacija preporuka GRECO-a od strane BiH od suštinske važnosti.

“To je važno ne samo da bi se spriječila politička korupcija, nego je važan element svake funkcionalne demokratije”, rekao je Mrčela.

U Centralnoj izbornoj komisiji BiH kažu da je zadnji izvještaj koji su oni dobili od 6. februara ove godine, te da nemaju nikakav komentar na njegov sadržaj.

“Dio nerealizovanih preporuka GRECO-a zavisi od daljih izmjena zakonske regulative u oblasti osnivanja, djelovanja i finansiranja političkih stranka na entitetskim nivoima, proširenja nadležnosti Centralne izborne komisije BiH i jačanja kapaciteta Službe za reviziju finansiranja političkih stranaka”, istakla je Maksida Pirić, portparolka Centralne izborne komisije BiH. (Tuzlanski.ba)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje