Petak, 30. Septembra 2022.
Tuzlanski.ba logo

Dervo Sejdić: Na prvom mjestu nam je eliminacija ustavne diskriminacije

Preuzmite sliku

Član Socijaldemokratske partije (SDP) BiH i kandidat za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine Dervo Sejdić danas je na pres-konferenciji SDP-a kazao kako ta partija u svom programu ravnopravnosti građana i naroda ima program za zaštitu prava nacionalnih manjina, s fokusom na romsku zajednicu u BiH, kao politički, socijalno i ekonomski, obrazovno i kulturno najisključeniju kategoriju stanovništva u BiH.

– Oslanjajući se na 14 zahtjeva Evropske komisije i EU prema BiH za evropske integracije BiH, na prvom mjestu je eliminacija ustavne diskriminacije – naveo je Sejdić, te dodao da je SDP posvećen provedbi svih presuda Suda za ljudska prava iz Strazbura.

Po njegovim riječima, SDP BiH u svom programu ima i način kako će djelovati u okviru pregovora o izmjeni Ustava BiH i Izbornog zakona, kako pripadnike nacionalnih manjina uvesti u viši nivo zaštite prava kroz političko zastupanje nacionalnih manjina i Roma.

Kaže kako prije svega treba pristupiti izmjeni Zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina, harmonizirati ga sa Okvirnom evropskom konvencijom o zaštiti prava nacionalnih manjina. U vezi s tim, potrebno je pripremiti inicijativu sa kriterijem za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina, kao savjetodavnog tijela na svim nivoima.

Sejdić je napomenuo da je SDP BiH, u okviru ekonomskih i socijalnih prava, posvećen rješavanju problema Roma, prije svega na utvrđivanju dosadašnjeg granta za implemantaciju akcionih planova iz oblasti obrazovanja, stanovanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite Roma i taj grant nastojati pretočiti u državnu budžetsku liniju.

– Ovo napominjem zato što, kada imamo u državi privremeno budžetsko finansiranje taj grant se ne dodjeljuje i ne implementira. Treba ići s inicijativom da grant bude minimalno tri miliona KM, kao što je bio do 2015. godine – istaknuo je Sejdić.

Kaže da u okviru stambenog zbrinjavanja treba nastaviti kontinuitet rješavanja stambenih problema Roma na način izgradnje individualnih stambenih objekata i objekata kolektivnog socijalnog stanovanja Roma, s posebnim fokusom na legalizaciju bespravno sagrađenih objekata u vlasništvu Roma.

Smatra da u programima zapošljavanja nacionalnih manjina, s fokusom na Rome, treba insistirati na uvođenju kvote za zapošljavanje unutar institucija i javnih preduzeća BiH.

U programima obrazovanja Roma na univerzitetima insistirati na uvođenju kvota za prijem studenata Roma na budžetsko finansiranje – naveo je Sejdić.

Dodao je da u programima porezne politike i poticaja malih i srednjih preduzeća u vlasništvu Roma treba obezbijediti niže porezne stope na dobit u prve tri godine razvoja tih preduzeća.

Potrebno je izraditi i inicijativu za provedbu Zakona o zaštiti prava nacionanih manjina u vidu uspostavljanja redovnih programskih šema na javnim srevisim informisanja, promocije historije, kulture i jezika nacionalnih manjina na jezicima nacionalnih manjina.

– Bez obzira na to bio ja ili ne u Parlamentarnoj skupštini BiH, moje kolege u saradnji sa mnom će nastaviti da provode ovaj program. Ovaj program ćemo nastojati, u saradnji s civilnim sektorom i nevladinim organizacijama Roma usklađivati s potrebama romske zajednice i tako ga i pokušati provoditi u institucijama BiH – zaključio je Sejdić. (Fena)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje