Srijeda, 28. Jula 2021.
Tuzlanski.ba logo

BiH nabavlja helikoptere vrijedne 65 miliona KM

Preuzmite sliku

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici na prijedlog Ministarstva odbrane donijelo je odluku o višegodišnjem projektu nabavke helikoptera za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine u vrijednosti 65 miliona KM, javlja Anadolu Agency (AA).

Ovaj višegodišnji projekt bit će realiziran u periodu 2018. – 2021. godina, uz finansijsku pomoć Vlade Sjedinjenih Američkih Država na bazi potpisanog sporazuma između dvije države. Ministarstvo odbrane za dva helikoptera osiguralo je uštedama iz svog budžeta 6,2 miliona KM, između ostalog, smanjivanjem naknada za putne troškove, prijevoz, gorivo, nabavku materijala, iznajmljivanje imovine i opreme.

Istovremeno će pet miliona američkih dolara osigurati SAD svojom donacijom iz programa vojne pomoći na osnovu sporazuma potpisanog s Vijećem ministara BiH 2001. godine. Dinamika finansiranja iz budžetskih sredstava u narednom periodu uvjetovana je usvojenim Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u BiH za srednjoročni period.

Vijeće ministara i Predsjedništvo BiH su ranije podržali zahtjeve Ministarstva odbrane da se, zbog dotrajalosti i godina starosti postojećih letjelica, izvrši nabavka dva nova srednja transportna helikoptera i dva vedra za gašenje požara za lake višenamjenske helikoptere.

Utvrđen je i prijedlog sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Implementacijskog protokola u vezi s finansijskom pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske. Riječ je o donaciji Vlade Turske vrijednoj 11 miliona i 111 hiljada turskih lira koja će pomoći Oružanim snagama BiH u rješavanju pitanja opremljenosti i osposobljenosti sistema odbrane BiH. Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložena je ministrica obrane.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj u vezi s izgradnjom i obnovom određenog broja bolnica u Bosni i Hercegovini u vrijednosti 19,5 miliona američkih dolara. Novac će biti utrošen na dovršetak izgradnje i obnove tri bolnice u Mostaru i Konjicu, čime će biti osigurane moderne medicinske usluge za pacijente u Kantonalnoj bolnici „Safet Mujić“ Mostar, Bolnici Konjic i Sveučilišnoj bolnici Mostar.

Rok otplate zajma je 25 godina, uključujući pet godine grejs perioda, uz kamatu od dva posto. Završetak ovog projekta planiran je za kraj 2022. godine. Prijedlog sporazuma sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH.

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o dodjeli sredstava za sufinansiranje projekata institucija kulture za 2017. godinu, kojom se 3.097.000 KM raspoređuje na 132 subjekta kulture za sufinansiranje projekata, nakon završenog javnog konkursa.

Današnjom odlukom Vijeća ministara BiH o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2017. godinu, odobren je grant ukupno vrijedan 1.352.000 KM. Pravo na dodjelu ovih sredstava, nakon okončane procedure javnog konkursa, imat će 144 sportska subjekta, među kojima su Olimpijski i Paraolimpijski komitet BiH, sportski savezi na nivou BiH i entiteta te sportski savezi invalidnih osoba na državnom i entitetskom nivou, kao i sportski klubovi u BiH i druge sportske organizacije.

Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o jednokratnoj novčanoj nagradi za zaslužnog sportistu Bosne i Hercegovine i vrhunskog sportistu međunarodnog razreda za 2017. godinu u skladu s Pravilnikom o kategorizaciji sportista na nivou BiH koji je ranije usvojilo Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2018. godinu. Odluka, koja obuhvata 52 tarifne oznake za repromaterijal i sirovine koje koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji a ne mogu se nabaviti u BiH, veoma je značajna za domaće privrednike radi poboljšavanja uvjeta njihovog poslovanja te zadržavanja postojećih i eventualnog otvaranja novih radnih mjesta.

Na ovaj način je domaćim privrednim subjektima u prehrambenoj, tekstilnoj, obućarskoj, elektro i metalskoj industriji omogućena realizacija već ugovorenih poslovnih projekata kao i planiranje novih, uključujući i izlazak na nova tržišta. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je da Vijeću ministara BiH najkasnije do 30. aprila 2018. godine dostavi sveobuhvatnu analizu s relevantnim pokazateljima po kompanijama i efikasnosti ove mjere na ekonomiju u BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o utvrđivanju carinske tarife za 2018. godinu, koja se donosi na godišnjem nivou i usklađuje s Kombiniranom nomenklaturom Evropske unije (EU). Ispunjavanjem obaveze u pogledu usaglašavanja bh. nomenklature robe s Kombiniranom nomenklaturom Evropske unije stvaraju se uvjeti za uspješnije obavljanje vanjskotrgovinskih poslova između bosanskohercegovačkih i privrednih subjekata u zemljama potpisnicama sporazuma CEFTA, odnosno u državama članicama EU.

Donesena je odluka o dodjeli granta vrijednog milion konvertibilnih maraka za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u BiH za 2017. godinu iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Ovom odlukom su odobrena sredstva Brčko distriktu BiH u iznosu 60.000 KM, Republici Srpskoj 313.400 KM za projekte u četiri grada/općine: Bijeljina, Lopare, Srebrenica te Šamac, kao i Federaciji BiH 626.600 KM za stambeno zbrinjavanje Roma u Kaknju, Donjem Vakufu, Stocu, Goraždu, Visokom, Živinicama, Bugojnu i Kiseljaku.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o dodjeli grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2017. godinu u iznosu 313.684,40 KM. Od ovog iznosa grant za nevladine organizacije uključene u zaštitu žrtava trgovine ljudima za 2017. godinu iznosi 60.000 KM, za podršku organizacijama osoba s invaliditetom 40.000 KM, a za podršku udruženjima nacionalnih manjina u BiH 50.000 KM. Istovremeno je odobren grant vrijedan 80.000 KM udruženjima porodica nestalih osoba u BiH dok će za neutrošeni iznos ovog granta u visini 66.315,60 KM biti raspisan javni oglas. Organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u BiH odobreni grant iznosi 50.000 KM.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je odluku o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, koji je pripremila Agencija za rad i zapošljavanje u saradnji s entitetskim zavodima za zapošljavanje u 2017. godini.

Ovaj dokument, između ostalog, predstavlja smjernice politika tržišta rada i aktivne mjere zapošljavanja koje su planirale nadležne državne i entitetske institucije u ovoj oblasti u cilju stvaranja pretpostavki za poboljšanje kvaliteta i povećanje konkurentnosti ponude na tržištu rada, podsticanja zapošljavanja teško zaposlivih kategorija nezaposlenih kod poslodavaca ili samozapošljavanja, podsticanje zapošljavanja mladih i demobiliziranih boraca.

Prema statističkim podacima koje sadrži ovaj plan u prošloj godini zabilježen je pad broja nezaposlenih osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH. Prosječan broj nezaposlenih u 2016. godini iznosio je 521.357 i manji je za 20.460 osoba u odnosu na prosjek u 2015. godini.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje