Subota, 26. Maj 2018.
Tuzlanski.ba logo
Preuzmite sliku

BiH bi u narednih nekoliko sedmica konačno mogla imati plan za pristupanje WTO

Vrlo je realno očekivati da bi Bosna i Hercegovina u narednih nekoliko sedmica konačno mogla imati realiziran Legislativni akcioni plan za pristupanje WTO, što bi bio presudan poticaj za intenziviranje aktivnosti u pravcu potpunog okončanja WTO pristupnih pregovora, izjavila je za Fenu ambasadorica Lucija Ljubić, stalna predstavnica  predstavnica BiH u Ujedinjenim nacijama u Ženevi,  u razgovoru o  rezultatima aktivnosti BiH u članstvu UN-a.

U djelokrugu Stalne misije BiH posebno ističe aktivnosti na jačanju ekonomske saradnje i ekonomskih potencijala u BiH, koristeći sve mogućnosti koje pruža gospodarski multilateralni hub u Ženevi.

-To je vid suradnje BiH sa UN-om za koji smatram da je bio jako uspješan i do sada polučio pozitivne rezultate.   U tom kontekstu, pristupanje BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) ostaje prioritet Misije BiH- kaže ambasadorica Ljubić.

U kontekstu 25. godišnjice od prijema BiH u UN te sveprisutnih ocjena o potrebi reformiranja te međunarodne organizacije, ambasadorica Ljubić kaže  da je 70 godina iskustva i postojanja UN-a i globalnih promjena sasvim logično rezultiralo potrebom reforme i same Organizacije.

Ističe da je Bosna i Hercegovina opredijeljena za nastavak pregovora o reformi Organizacije ujedinjenih nacija u skladu sa završnim dokumentom Svjetskog samita šefova država i vlada iz 2005. godine. Potrebno je, navodi, ojačati sistem Ujedinjenih nacija, a uspješnost i djelotvornost organizacije ovisi, između ostalog i od mogućnosti postizanja političkog konsenzusa njenih članica o nekim najvažnijim pitanjima, poput financiranja UN, financiranja mirovnih operacija i aktivnosti UN na očuvanju svjetskog mira i sigurnosti.

Naglašava da centralna uloga UN i njenih organa ostaje rješavanje ključnih pitanja od međunarodnog značaja.

– Činjenica je da se UN suočava sa kritikama, ali i to da povećani obim birokracije i neučinkovitost sustava daju povoda takvim kritikama. Usprkos svemu, UN je ipak jedina univerzalna organizacija, koja nema alternativu. Osim toga, imati učinkovitu organizaciju, koja ujedinjuje cijeli svijet, bilo bi idealno, ali je (za sada) nerealno. To ne znači da UN treba ostaviti po strani, ali trebamo raditi na njegovoj reformi ka Organizaciji koja će odgovoriti svojoj prvobitnoj viziji i ciljevima zbog kojih je i utemeljena – kaže ambasadorica Ljubić.

Ističe da BiH pažljivo prati pitanje reforme UN i razmjenjuje mišljenja sa predstavnicima zemalja članica UN.

U nastavku razgovora ambasadorica Ljubić pojašnjava kako je Ured OUN-a u Ženevi  drugo najvažnije i najbrojnije multilateralno sjedište u svijetu poslije Njujorka, a aktivnosti Misije se odnose na suradnju sa mnogobrojnim organizacijama iz sistema UN, specijaliziranih agencija, tijela, instituta i fondova što je čini izuzetno bitnom platformom za multilateralnu suradnju i promociju BiH na multilateralnom planu.

Među aktivnostima Misije BiH u Ženevi u posljednjih godinu dana su i uspješno predsjedavanje Istočnoeuropskom skupinom u okviru Vijeća za ljudska prava (EEG), što je rezultiralo intenzivnijim angažmanom Misije tokom zasjedanja Vijeća za ljudska prava.

-Na temelju iskustva u proteklih pet mjeseci našeg predsjedavanja cijenim da je potrebno dostići veću djelotvornost i reformu u metodi rada Vijeća za ljudska prava. U navedenom smislu, podržavam rješavanje postojećeg problema preopterećenja Vijeća, konsenzusom i na  inkluzivan način, i unutar parametara koje su postavljeni u paketu za izgradnju institucija, što će biti u fokusu našeg rada i u narednom periodu – kaže ambasadorica Ljubić.

Bosna i Hercegovina je i ove godine jedan od koordinatora Konvencije o kasetnoj municiji (CCM).  Naredne dvije godine je BiH, zajedno sa Švicarskom, koordinator za opći status i djelovanje Konvencije, dok je prethodne dvije godine BiH obnašala  funkciju koordinatora za čišćenje i uništavanje ostataka kasetne municije i edukacije o smanjenju rizika, zajedno sa Nizozemskom.  Također je Bosna i Hercegovina na posljednjem sastanku izabrana za jednog od potpredsjednika 8. Pregledne konferencije Konvencije o biološkom oružju (BWC), konkretizira pitanje saradnje i angažmana Misije BiH u UN-u, ambasadorica Ljubić.

Na kraju razgovora, povodom 25. godišnjice prijema BiH u članstvo UN-a, sagovornica kaže da BiH institucije/eksperti sve aktivnije sudjeluju u sektorskim aktivnostima i radnim tijelima Gospodarske komisije za Europu UN-a(UNECE), prepoznajući potencijale i šansu da unaprijedimo standarde i postignuća u strateškim ekonomskim oblastima u BiH, što je važan aspekt suradnje BiH i UN koji ima veliku perspektivu koju treba dograđivati.

U okviru Komisije je sačinjen veliki broj normi, standarda i oko 60 multilateralnih ugovora čija primjena predstavlja osnov vrlo dobre međunarodne regionalne saradnje koja zbog značaja sve više poprima dimenzije globalne suradnje. Odvija se u oblastima  od značaja u svakodnevnici svakog čovjeka, počevši od unapređenja sigurnosti transporta, zaštite okoliša, trgovine, standardizacije poljoprivrednih proizvoda, menadžmenta kemikalijama, održive energije.

– Obilježavajući postignuća u posljednjih sedam decenija rada, na Konferenciji održanoj krajem travnja, delegacije država članica UNECE, uključujući delegaciju BiH, su odlučile da formiraju Regionalni forum o održivom razvoju koji će tijekom 2018. i 2019. funkcionirati kao regionalni mehanizam za praćenje primjene 2030 Agende o održivom razvoju. Forum će tako služiti kao sprega ka jačanju kapaciteta za primjenu 2030 Agende u svim državama članicama, što će biti prioritetna aktivnost u osiguranju univerzalne potrebe razvoja za sve i konkretan doprinos kvaliteti života svakog čovjeka, uključujući naravno BiH i sve njezine građane – rekla je ambasadorica  Lucija Ljubić,stalna predstavnica BiH u Ujedinjenim nacijama u Ženevi.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , ,