Srijeda, 28. Februara 2024.
Tuzlanski.ba logo

BHANSA: Za manjak od 1.6 miliona eura odgovorno rukovodstvo BHDCA

Preuzmite sliku

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) tvrdi da je za manjak u iznosu od 1.624.756,74 EUR zbog nedostavljanja potrebne finansijske dokumentacije od strane Komisije BHDCA za ino dobavljača INDRA u okviru realizacije BHATM strategije, odgovorno rukovodstvo Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA).

U saopštenju za javnost BHANSA-e iznosi se hronologija cijelog slučaja.

-Usvajanjem „Strategije za razvoj sistema upravljanja zračnim prometom u Bosni i Hercegovini (BHATM strategija) od strane Vijeća ministara BiH, 6. oktobra 2005. godine, definirana su dugoročna rješenja za organizaciju i izgradnju jedinstvenog sistema za pružanje usluga kontrole letenja u BiH, kroz zadovoljenje operativnih, tehničkih, finansijskih i institucionalnih zahtjeva, te je određena Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA) kao nositelj predmetnih aktivnosti. U tu svrhu Vijeće ministara BiH je tokom 2006. godine i 2008. godine odobrilo zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u ukupnom iznosu od 17 miliona EUR.

Iz BHANSA-e podsjećaju da je Parlamentarna skupština BiH 2009. godine usvojila Zakon o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, a da je Vijeće ministara donijelo Odluku o imenovanju Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, čime je konstituirano Vijeće Agencije kao organ koji nadzire poslovanje Agencije i obavlja druge zadaće utvrđene odredbama Zakona i Statuta Agencije.

Na prijedlog Vijeća Agencije, Vijeće ministara BiH je 24. juna 2010. godine, dalo suglasnost na odluku o imenovanju vršitelja dužnosti direktora i dva zamjenika direktora Agencije. Po davanju suglasnosti Vijeća ministara BiH na Pravilnik o sistematizaciji i odobrenja na Pravilnik o platama, a koje je zaprimljeno 18. aprila 2013. godine, započela je tranzicija institucija civilnog zrakoplovstva (FED CAD, RS CAD, BHDCA).

Od početka 2014. godine BHANSA je od FED CAD i RS CAD preuzela zaposlenike, kao i odgovornost za pružanje usluga prilazne i aerodromske kontrole zračnog prometa na aerodromima Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Tuzla, zajedno sa pripadajućim službama.

-Nakon uspješnog okončanja tranzicije institucija stvoreni su preduvjeti za ispunjenje obaveza iz članka 6. stavak (1) Zakona o Agenciji, a kojim je definirano da će sva imovina i sredstva nabavljena iz EBRD-ovog kredita u okviru Strategije za razvoj sistema upravljanja zračnim prometom u Bosni i Hercegovini (BHATM strategija), biti upisana u knjigovodstvenu evidenciju Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA). Nadalje, člankom 6. stavak (2) Zakona propisano je da će Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, kao nositelj provedbe BHATM Strategije, prenijeti na Agenciju sva prava i obveze koje proizlaze iz provedbe, uključujući i obvezu vraćanja kredita Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Slijedom iznesenog od strane v.d. Uprave Agencije imenovane su Komisije za preuzimanje imovine i sredstava nabavljene u okviru BHATM Strategije – ističe se u saopštenju.

Zadatak Komisije BHANSA-e, kako se dalje navodi, bio je preuzimanje i knjiženje cjelokupne finansijske dokumentacije nastale na osnovu preuzimanja imovine i sredstava nabavljenih iz EBRD-ovog kredita u okviru implementacije BHATM strategije.

-Na temelju dostavljene finansijske dokumentacije od strane Komisije BHDCA, Komisija BHANSA-e konstatirala je manjak u iznosu od 1.624.756,74 EUR, a zbog nedostavljanja potrebne finansijske dokumentacije od strane Komisije BHDCA za ino dobavljača INDRA. Iz uvida u dokumentaciju, koja se može preuzeti na internet stranici BHANSA-e jasno je da je za manjak u iznosu od 1.624.756,74 EUR odgovorno rukovodstvo BHDCA, a o čemu je BHANSA blagovremeno obavijestila Parlamentarnu skupštinu BiH i Vijeće ministara BiH – navodi se u saopštenju za javnost BHANSA-e.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: ,