Srijeda, 23. Juna 2021.
Tuzlanski.ba logo

Bez konkursa u javni sektor u BiH uposleno nekoliko stotina

korupcija-mito
Preuzmite sliku

Tokom 2017, uprkos moratorijumu, u 71% anketiranih javnih ustanova i preduzeća zabilježena nova zapošljavanja, najčešće bez konkursa. Hitno usvojiti Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno je na Javnoj tribini “Transparentno, meritorno i odgovorno zapošljavanje u javnom sektoru”.

Danas je u Sarajevu održana Javna tribina „Transparentno, meritorno i odgovorno zapošljavanje u javnom sektoru”, koju su organizovali Centri civilnih inicijativa (CCI) i Transparency International u BiH (TI BiH), s ciljem podrške donošenju reformskih zakona i podzakonskih akata koji regulišu poštena i transparentna imenovanja i zapošljavanja u cijelom javnom sektoru.

„Istraživanje koje je CCI proveo tokom prve polovine 2017. godine, pokazuje da je u 71% anketiranih javnih ustanova, primarno u zdravstvu, prosvjeti, javnim preduzećima i vanbužetskim fondovima, zabilježeno nekoliko stotina novih zapošljavanja, najčešće bez konkursa. Posmatrajući generalno javni sektor, broj novozaposlenih u 2017.godini dostiže i nekoliko hiljada. U javnim ustanovama, institucijama i preduzećima, obuhvaćenim istraživanjem, u kojima postoje javni konkursi, u 57% slučajeva „intervju“ s kandidatima presuđuje pri zapošljavanju, često bez jasnih kriterija i procedura. Zbog toga se odlučivanje svodi na ličnu procjenu članova komisija, pa nije rijetkost da za isti odgovor, jedan član komisije daje maksimalan broj bodova, a drugi minimalan. Dodatni problem predstavlja način formiranja konkursnih komisija. U većem dijelu javnog sektora, van državne službe, što obuhvata oko 80% uposlenih na budžetima, o načinu izbora komisije za zapošljavanje, transparentnosti procesa, kompetencijama i nezavisnoti komisije, najčešće odlučuje rukovodilac koji zapošljava, pa je time institut javnog konkursa obesmišljen“, navodi se u Izvještaju o monitoringu imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH, koji je danas predstavljen.

TI BIH i CCI danas su predstavili i sadržaj „Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine“, koja treba biti donijeta odmah nakon konačnog usaglašavanja teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u Parlamentu Federacije BiH, što se očekuje na sjednici zakazanoj za ponedjeljak 30.10.2017. TI BiH i CCI pripremili su radni materijal Uredbe koja treba značajno unaprijediti sistem zapošljavanja u javnom sektoru, te osigurati zapošljavanje najkvalitetnijih kadrova. Uredbom se detaljno propisuje postupak prijema u radni odnos u javnoj službi u FBiH , od obaveze raspisivanja javnih konkursa, preciziranja kriterijuma za izbor članova konkursnih komisija, preko načina bodovanja, te zapošljavanja najboljih kandidata. Na ovaj način TI BiH i CCI su dali svoj doprinos boljoj provedbi reforme javne uprave u segmentu upravljanja ljudskim potencijalima u skladu sa SIGMA principima i zahtjevima Evropske unije u procesu proširenja, naročito u pogledu unapređenja praksi, imenovanja i zapošljavanja na principima transparentnosti, meritornosti i odgovornosti, a ne stranačke podobnosti.

TI BiH i CCI apeluju na zastupnike u Parlamentu FBiH da se konačno okonča parlamentarna procedura za usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BiH, kako bi se omogućilo donošenje Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnoj službi u FBiH.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje