Petak, 24. Septembra 2021.
Tuzlanski.ba logo

Za razvoj male privrede 4.380.000 KM, poduzetništvu i obrtu 6.000.000 KM

Preuzmite sliku

Vlada FBiH je danas usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta.

Sredstva za realizovanje ovog programa, u ukupnom iznosu od 4.380.000 KM, bit će isplaćena korisnicima sredstava kao nepovratna (grant). Razlog donošenja ove odluke je realizovanje godišnjeg Programa razvoja male privrede za Federaciju BiH, koji utvrđuje prioritete poticaja prema raspoloživim sredstvima. Za ovu godinu predviđena je realizacija devet projekata.

Sredstva za realizovanje ovog programa, u ukupnom iznosu od 4.380.000 KM, bit će isplaćena korisnicima sredstava kao nepovratna (grant). Razlog donošenja ove odluke je realizovanje godišnjeg Programa razvoja male privrede za Federaciju BiH, koji utvrđuje prioritete poticaja prema raspoloživim sredstvima. Za ovu godinu predviđena je realizacija devet projekata.

Kroz transfer općinama i gradovima za projekt izgradnje poduzetničkih zona planirano je 1.000.000 KM. Ciljevi ovog projekta su izgradnja nove i unapređenje postojeće komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama FBiH tamo gdje ona predstavlja prepreku razvoju poduzetništva, kao i unapređenje usluga za upravljanje razvojem ovih zona u FBiH.

Za stipendije i isplate inovatorima – pojedincima planirano je 70.000 KM, a cilj projekta je poticanje na razvoj inovacija, dovođenje inovacije do proizvoda, poticanje inovatora da krenu u poduzetničke poduhvate i upotreba inovativnog potencijala u stvaranju domaćih proizvoda. U okviru ovog transfera planirano je i 30.000 KM za stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Neprofitnim organizacijama, udruženjima građana, Obrtničkoj komori FBiH i obrtničkim komorama kantona i obrazovnim institucijama za projekt Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture planirana su sredstva od 150.000 KM. Ciljevi su uređenje i opremanje prostora za prihvat malih i srednjih poduzetnika, odnosno poduzetnika početnika, razvoj poduzetničkih potpornih institucija (poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora i tehnoloških parkova), unapređenje učinkovitosti proizvodnje i proizvodnih procesa na tržištu malih i srednjih preduzeća umreženih u klastere, te privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. U ovom transferu planirano je i 100.000 KM za poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama. za razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta, interesno umrežavanje i organizovano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika na zajedničkom tržištu, opstanak i razvoj komorskog sistema u Federaciji BiH. Korisnici sredstava su udruženja, komore i obrazovne institucije koje svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta i imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.

U okviru Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima za projekt Poticaji opstanku tradicionalnih i starih obrta planirano je 180.000 KM. Korisnici sredstava su obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta i posluju najmanje 12 mjeseci. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području FBiH, nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.

U ovim subvencijama 500.000 KM je predviđeno za poticaj razvoju vezanih i posebnih obrta.

Na ime poticaja novoosnovanim subjektima MSP planirano je 800.000 KM, a cilj je održavanje pozitivnog trenda povećanja broja novoosnovanih subjekata male privrede. Kroz projekt će biti realizovano subvencioniranje troškova registracije i doprinosa za zaposlene. Korisnici sredstava su subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području FBiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, a registrovani su poslije 18.5.2016. godine.

Ovom subvenicijom je za jačanje konkurentnosti MSP-a predviđeno 1.550.000 KM. Ciljevi su jačanje konkurentnosti MSP-a kroz podršku procesu uvođenja međunarodnih standarda i sistema kvaliteta, unapređenje znanja i vještina zaposlenih, tehnološka modernizacija poslovnih procesa, promociju izvoznih potencijala i pristupa novim tržištima. Korisnici sredstava su pravna lica (d.o.o. i d.d.) definisana po Zakonu o poticanju razvoja male privrede, koja imaju sjedište na području FBiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, posluju najmanje godinu dana, te imaju najmanje pet zaposlenih na neodređeno vrijeme.

Danas odobrena sredstva će biti dodijeljivana korisnicima u skladu s kriterijima utvrđenim ovom odlukom, javnim konkursom i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede. Subjekti male privrede koji su u vlasništvu žena ili osoba mlađih od 35 godina imat će prefercijalni tretman kod odabira projektnih prijedloga, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Poduzetništvu i obrtu 6.000.000 KM

Danas donesenom Odlukom, Vlada FBiH je odobrila Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta 2.000.000 KM budžetskih sredstava za realizaciju Programa “Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta” za 2017. godinu. Ova sredstva bit će uvećana za iznos naplaćenih glavnica prethodno plasiranih kredita u visini od 3,5 do četiri miliona KM, tako da će ukupno po javnom pozivu biti dodijeljeno između 5,5 i šest miliona KM.

Sredstva će biti plasirana putem Razvojne banke Federacije BiH. Kreditni poticaji, kao državna pomoć male vrijednosti, bit će dodijeljivani na period do sedam godina, s grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom do 1,5 posto.

Cilj kreditnog programa je pružanje finansijske podršku subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti. Dodatna ulaganja će omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištavanje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje broja subjekata male privrede, prevazilaženje negativnih efekata ekonomske krize i novo zapošljavanje. Do 30 posto odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala.

Javni konkurs za dodjelu sredstava raspisuje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, a bit će objavljen u Službenim novinama FBiH, na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i u najmanje dvoje dnevne novine. Ukoliko sredstva ne budu raspodjeljena u cijelosti po javnom konkursu, novi može biti raspisan do kraja 2017. godine, saopštio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , , ,