Petak, 14. Maja 2021.
Tuzlanski.ba logo

Wolves Security d.o.o. Tuzla raspisuje: Oglas za prijem zaštitara tehničke zaštite

Preuzmite sliku

Zaštitarska agencija “Wolves Security d.o.o.”  raspisuje oglas za prijem u radni odnos:

ZAŠTITAR TEHNIČKE ZAŠTITE: VIŠE IZVRŠILACA

1. Opis poslova:

– Obavljanje poslova tehničke zaštite na području Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Opći uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

– da su državljani Bosne i Hercegovine;
– da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina;
– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandidiraju;
– da imaju minimalno srednju stručnu spremu;
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
– da nisu osuđivani za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, odnosno, da nisu osuđeni za prekršaj protiv javnog reda i mira s obilježjem nasilničkog ponašanja;
– da nisu otpušteni zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti iz organa za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini;
– da nisu smijenjeni iz vojne službe od strane COMSFOR-a.

3. Pored općih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

– Položen certifikat za tehničku zaštitu na Policijskoj Akademiji FMUP-a Sarajevo ili  u Upravi za policijsko obrazovanje MUP-a RS Banja Luka ;

4. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– biografiju, adresu i kontakt telefon;
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
– izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci);
– certifikat za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na oglas moraju biti original ili ovjerene kopije.

Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom poslati na mail: wolvessecuritas@gmail.com ili poštom preporučeno na adresu: Fra Stjepana Matijevica 11 , 75000 Tuzla.

Kontakt broj 061 736 -164.

(Marketing | Tuzlanski.ba)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , ,