Četvrtak, 26. Maja 2022.
Tuzlanski.ba logo

Poništen tender za nadogradnju izlaznog gate-a tuzlanskog aerodroma

Preuzmite sliku

Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. je objavio tender za izvođenje radova na nadogradnji gejta, ali je poništen.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavilo je javni poziv za uvid u glavni projekat dogradnje i nadogradnje izlaznog gate-a na Međunarodnom aerodromu Tuzla, po projektu Tehno biro d.o.o. Tuzla.

Na javni poziv se mogu javiti samo stranke kojim je dato odobrenje za građenje za radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade “privremenog putničkog terminala” u sklopu kompleksa Međunarodnog aerodroma “Tuzla”, na zemljištu Dubrave Gornje.

Inače, Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. je u oktobru 2021. objavio tender za izvođenje radova na realizaciji projekta nadogradnje izlaznog Gate-a. Isti je poništen u novembru, da bi u decembru bila objavljena odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za provedbu nabavke radova na realizaciji projekta nadogradnje izlaznog gate-a.

Procijenjena vrijednost je 504.049,00 KM bez PDV-a, pregovarački je također poništen 14. januara.

Ponude su dostavile Džena d.o.o. iz Gradačca čija cijena ponude iznosi 720.873 KM bez PDV-a i Kristal d.o.o. iz Živinica čija cijena ponude iznosi 727.310 KM bez PDV-a.

Komisija je utvdila da ponuda ponuđača Džena d.o.o. iz Gradačca ispunjava sve formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove odnosno zahtjeve ugovornog organa, ali da ukupna cijena ponude prelazi procijenjenu vrijednost predmetne nabavke, te je postupaj poništen.

Podsjetimo, radovi na Međunarodnom aerodromu Tuzla će se finansirati zahvaljujući pomoći Vlade TK od 1,5 miliona KM, čime su stekli uslovi za konsolidaciju i nastavak redovnog poslovanja.

Osim objave tendera za nadogradnju izlaznog gate-a, urađen je i idejni projekat za izgradnju novog parkinga sa oko 300 mjesta. (Akta.ba)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje