Petak, 30. Septembra 2022.
Tuzlanski.ba logo

BiH turizam u doba pandemije

Preuzmite sliku

S obzirom da su turizam i hotelijerstvo najpogođeniji sektor pandemijom COVID-19 virusa kroz serijal emisija portala banjaluka.com prikazan je uticaj pandemije na različite aktere iz ovog sektora.

Sagovornici govore o tome kako su se snašli u doba pandemije te kako su programi i vladine mjere uticali na ovaj sektor u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine. Takođe sagovornici u emisijama govore o vlastitim načinima kako su postigli da održe ili unaprijede poslovanje.

Turističke lokacije koje su pokrivene video prilozima

U serijalu video priloga posjetilli su ključne turističke gradove kao što su Jajce, Vlašić, Teslić, Sarajevo, Mostar, Neum, Banjaluka i Trebinje.

 • Ključni sagovornici koji govore o problemima ali i prilikama u doba pandemije Covid-19

  Kroz emisije sagovornici  daju ključne informacije o prilagođavanju sektora novim uslovima poslovanja. Pored toga uzeto je u obzir kako je bilo prije pandemije, a kakve je efekte pandemija imala na različite dijelove sektora. Sagovornici u emisijama su predstavnici turističkih organizacija Mostara, Banjaluke i Jajca, vlasnici turističkih agencija, turistički vodič, ugostitelji, turisti, vlasnik privatnog muzeja na otvorenom, predstavnici velikih turističkih kompleksa, radnici u kulturi, direktori hotela u Sarajevu i Neumu, predstavnici vjerskog turizma – kao što je Međugorje i turizma i turističkih objekata kao što je pećina Vjetrenica.

  S obzirom da su efekti pandemije različiti u različitim segmentima sektora, video prilozi su snimljeni po sektorima ili dijelovima sektora sektora, uzimajući stanje u tom segmentu prije pandemije, u toku i očekivanim pravcima i mogućnostima razvoja nakon.

  Prilikom izrade video priloga sagovornici su prvenstveno govorili iz ugla privrednika dajući povratne informacije privrednicima o promjenama u ovom najpogođenijem sektoru privrede virusom COVID-19 i njenim uticajem na lokalno stanovništvo, sa fokusom na izvještavanje o posljedicama ili izazovima koje pandemija predstavlja za lokalnu ekonomiju, a u kontekstu sektora turizma i ugositeljstva i srodnih djelatnosti.

  Uticaj pandemije na sektor turizma

  Pandemija virusa korona je najviše uticala na sektor turizma i ugostiteljstva. Tim povodom posjetili smo veće turističke centre u Bosni i Hercegovini da bismo saznali kako su tokom prethodne godine prevazilazili poteškoće, te da li su održali uspješno poslovanje.

  U video prilogu pogledajte na koji način su privrednici iz sektora turizma i ugostiteljstva prevazilazili probleme nastale usljed pandemije, na koji način im je država pomogla, te šta oni predlažu kao rješenje.

  Uticaj pandemije na turističke agencije

  Pandemija virusa korona uticala je na sve grane privrede, a uzrokovala je i pad turizma kako na regionalnom tako i na svjetskom nivou. Tim povodom razgovarali smo sa predstavnicima nekoliko turističkih agencija i organizacija u Bosni i Hercegovini.

  U video prilogu pogledajte na koji način oni nastoje prevazići poteškoće, te kojim aktivnostima su pokušali da animiraju domaće turiste, jer saglasni su u jednom, treba da nastave sa radom.

  Seoski i agroturizam – analiza stanja prije pandemije, uticaj pandemije i perspektive razvoja

  O pandemiji virusa korona uglavnom se govori u negativnom kontekstu, ali imala je ona i svojih pozitivnih strana, saglasni su naši sagovornici.

  Naime, domaći turisti zbog nemogućnosti putovanja u druge zemlje, prošlu godinu su iskoristili za upoznavanje prirodnih i kulturnih bogatstava svoje države, kazali su nam bosansko-hercegovački radnici iz turističkog sektora.

  U prvom planu bio je agroturizam, a u video prilogu pogledajte kakav je plan za razvoj istog.

  Analiza marketinga u turističkom sektoru

  Pandemija virusa korona ubrzala je razvoj online poslovanja i primorala preduzetnike i turističke organizacije da se prilagode novonastaloj situaciji.

  Sa našim sagovornicima razgovarali smo o tome kako se promovišu, koje kanale koriste, koliko i kako koriste online alate, lakoća dolaženja do informacija za kupce, pouzdanost, ažurnost i mogućnosti online rezervacija i plaćanja, dostupnost informacija o sprovednim mjerama zaštite od virusa, preporuke za građane i za privrednike?

  O iskustvima poslovanja za vrijeme pandemije razgovarali smo sa predstavnicima turizma i ugostiteljstva iz vodećih turističkih gradova u Bosni i Hercegovini. Šta su imali da poruče možete da pogledate u video snimku koji je u nastavku.

  Korišćenje domaćih proizvoda u turizmu

  Bosna i Hercegovina poznata je po raznovrsnim domaćim prozvodima, kojima svakako treba dati prednost pri kreiranju turističke ponude naše zemlje. Nažalost, pandemija virusa korona je uticala na sve segmente društva, pa tako i na sektor domaćih proizvođača koji su usko vezani za sektor prije svega kao dobavljači domaćih proizvoda.

  O tome koliko je uticala na potražnju i konzumaciju domaćih proizvoda razgovarali smo sa radnicima iz sektora ugostiteljstva i turizma širom BiH, kao i sa proizvođačima.

  Manifestacioni turizam je u potpunoj blokadi

  Prethodnih godina bili smo svjedoci mnogobrojnih manifestacija koje su organizovane širom naše zemlje. Nažalost, prošle godine usljed nepovoljne epidemiološke situacije prouzrokovane pojavom virusa korona većina manifestacija je otkazana, dok su se pojedine održavale samo online.

  Koliko je otkazivanje manifestacija uticalo na poslovanje turizma provjerili smo sa privrednicima iz Bosne i Hercegovine, a više o tome možete da pogledate u video prilogu o manifestacionom turizmu u nastavku.

  Mjere čistoće u toku pandemije

  Dezinfekcija, nošenje zaštitnih maski, održavanje fizičke distance, samo su neke od epidemioloških mjera sa kojima se susrećemo i sa kojima živimo već godinu dana.

  Kako su ove mjere prihvatili i provodili hoteli i restorani, kao i njihovi gosti saznali smo kroz razgovor sa našim sagovornicima iz Banjaluke, Sarajeva, Neuma i Teslića, koji možete da pogledati u video prilogu.

  Outdoor turizam

  Domaći ugostitelji i turističke agencije, usljed krize prouzrokovane pandemijom virusa korona, pokušali su da na različite načine održe uspješno poslovanje.

  Ponude su im najviše bile usmjerene na aktivnosti u prirodi tzv. outdoor turizam, a naši sagovornici smatraju i da je to jedno od rješenja za prevazilaženje krize.

  Potrošačke navike domaćih turista

  Prošle godine, usljed pandemije virusa korona, turističke usluge u Bosni i Hercegovini uglavnom su koristili domaći turisti.

  Tim povodom posjetili smo veće turističke centre, od kojih izdvajamo Neum, Trebinje, Vjetrenicu, Mostar i Jajce, te sa radnicima iz tog sektora razgovarali o potrošačkim navikama domaćih turista.

  Koliko se razlikuju navike domaćih i stranih turista i šta su naši sagovornici rekli o toj temi, možete da pogledate u video prilogu.

  Upotreba IT-a u turizmu za privlačenje lokalnih i regionalnih turista

  Svima je poznato koliko je marketing važan za uspješno poslovanje. U prethodnoj godini, koju je obilježila pandemija virusa korona, informacione tehnologije imale su veliku ulogu.

  Sa pandemijom sve veći broj preduzetnika prešao je na online poslovanje, a koliko je bosanskohercegovačkim ugostiteljima značila upotreba informacionih tehnologija, te kakva su iskustva imali sa domaćim i stranih turistima možete da pogledate u video prilogu koji je u nastavku.

  Uticaj pandemije na prevoznike i rent-a-car agencije

  Pandemija virusa korona uticala je na poslovanje gotovo svih privrednika, a nisu ostali pošteđeni ni rent-a-car agencije, te prevoznici.

  Naši sagovornici iz tog sektora ističu da je njihova djelatnost usko povezana sa turizmom, te da su prethodnu godinu uglavnom završili sa negativnim poslovanjem.

  Kako su pevoznici i rent-a-car agencije prevazilazili probleme u prošloj godini, te koji su im planovi za tekuću pogledajte u video prilogu u nastavku.

  Kulturni turizam u BiH

  Negativan uticaj pandemije virusa korona najviše je osjetio sektor turizma, ali ni ostali nisu bili pošteđeni, što je slučaj i sa kulturom i kulturnim manifestacijama. Upravo tim povodom razgovarali smo sa radnicima u kulturnim ustanova i turističkom sektoru o tome kako je pandemija uticala na njihovo poslovanje.

  Naši sagovornici su saglasni da Bosna i Hercegovina ima potencijala za kulturni turizam, ali ipak u toku prošle godine domaći turisti su bili glavni posjetioci kako turističkih destinacija, tako i kulturnih manifestacija.

  U video prilogu koji je u nastavku možete da pogledate kako su kulturne ustanove uz poštovanje svih epidemioloških mjera uspjele da organiziju značajne manifestacije, te koji su im planovi za tekuću godinu.

  Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

     
  Ključne riječi: ,