Utorak, 30. Maja 2023.
Tuzlanski.ba logo

Zloupotreba položaja: Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora RMU Đurđevik i još dvije osobe

Preuzmite sliku

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv tri osobe zbog zloupotrebe položaja.

Optužnica je podignuta protiv Adnana Šabića (57), bivšeg direktora RMU Đurđevik, Esada Hodžića (69), bivšeg šefa službe za komercijalne poslove Rudnika, Nermina Alića(48), bivšeg rukovodioca sektora trgovine na veliko u firmi Junuzović kopex Lukavac i protiv pravnog lica Junuzović kopex zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja a vezano za nabavku i prodaju veće količine dizel goriva u Rudniku tokom 2006. godine. Optužnica je na potvrđivanje dostavljena Kantonalnom sudu Tuzla.

Optužnicom se Šabiću na teret stavlja da je tokom 2006. godine, dok je obavljao funkciju direktora RMU Đurđevik, postupao suprotno Statutu Rudnika i odredbama Zakona o javnim nabavkama te donio odluku o provođenju postupka javne nabavke za 9 miliona litara dizel goriva za period od dvije godine, pri čemu je, između ostalog, za izbor ponuđača kao kriterij u pozivu naznačio „dosadašnja saradnja, što zakonski nije mogao biti ni kvalifikacioni ni kriterij za izbor ponuđača.

Na taj način je firmu Junuzović kopex stavio u povlašteni položaj u odnosu na druge ponuđače, te je komsija za javne nabavke u Rudniku, cijeneći pri bodovanju i ovaj kriterij, izabrala ovu firmu bez obzira što je druga firma imala jeftiniju ponudu za iznos od oko 750.000 KM na ukupnu cijenu za 9 miliona litara dizela.

Firma koja nije izabrana, a imala je jeftiniju ponudu i zadovoljavala sve druge kriterije iz poziva osim dosadašnje saradnje, je nakon žalbe i okončanja upravnog postupka tužila Rudnik i u sudskom postupku, pravosnažnom odlukom Suda BiH od Rudnika naplatila izgubljenu dobit u iznosu od oko 1.160.000 KM, čime je Rudnik oštećen i za ovaj iznos.

U toku realizacije okvirnog sporazuma, u roku od dvije godine, firma Junuzović kopex je Rudniku isporučila oko 6,5 miliona litara dizel goriva, te je u nepromjenjivom dijelu cijene goriva ( marža i dr.) Rudniku nanesena šteta a pribavljena imovinska korist ovoj firmi u iznosu od oko 350.000 KM.

Također, Adnan Šabić i Esad Hodžić, kao odgovorna lica u RMU Đurđevik, te Nermin Alić kao odgovorna osoba u firmi Junuzović kopex, uključujući i pravno lice Junuzović kopex, se optužnicom terete da su zloupotrijebili položaj i ovlašćenja, dakle iako svjesni da je u ponudi Junuzović Kopex-a, na osnovu čega je između ostalog ova firma i izabrana, naglašeno da su u strukturi promjenjivog dijela cijene goriva carina i carinsko evidentiranje naznačeni kao nula KM (0 konvertibilnih maraka), tokom sedmičnih ugovora za dostavljanje goriva fakturisali carinu i carinska evidentiranja, te je takve fakture Rudnik plaćao.

Na taj način je Junuzović kopex-u pribavljena korist a oštećen RMU Đurđevik za iznos od oko 395.000 KM, jer je Rudnik u cijeni goriva platio a ova firma državi nije platila carine.

Također, Rudnik je oštećen i za iznos od oko dodatnih 83.000 KM na ime plaćenih carina koje su ukalkulisane u cijenu goriva, a koje je je Junuzović kopex platio kao obavezu državi.
Tužilaštvo je nadležnom sudu u optužnici predložilo da se Šabiću izrekne sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva ili dužnosti odgovorne osobe na bilo kojoj poziciji u javnim preduzećima u BiH, dok je sudu također predloženo da se firmi Junuzović kopex oduzme imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosima od 350.000 KM iz prve tačke optužnice, te iznos od oko 395.000 KM iz druge tačke optužnice

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje