Subota, 25. Septembra 2021.
Tuzlanski.ba logo

Tuzla: Nakon rasprave o aerozagađenju, vijećnici usvojili 20 zaključaka

Preuzmite sliku

Nakon rasprave o problematici aerozagađenja u Tuzli, vijećnici Gradskog vijeća danas su na sjednici usvojili 20 zaključaka.

1)Gradsko vijeće Tuzla, prihvata prijedloge mjera, koje je uputio Gradonačelnik Grada Tuzla iz zaključaka broj: 02-05-1749-2017 od 21.2.2017. godine i traži od nadležnih organa da što prije pristupe njihovoj realizaciji.

2) Gradsko vijeće Tuzla, od Federalnog ministarstva turizma i okoliša da obaveže od JP „Elektroprivreda BIH“ d.d. Sarajevo, da se sa ciljem zaštite zdravlja preduzmu sve potrebne mjere na odsumporavanju Bloka „6“ Termoelektrane Tuzla. Od JP „Elektroprivreda BIH“ d.d. Sarajevo, traži se da  HITNO pristupi  odsumporavanju i filterizaciji Bloka „6“ Termoelektrane Tuzla.

3)Traži se od Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH uvođenje Graničnih vrijednosti za suspendirane čestice PM2,5.

4)Gradsko vijeće Tuzla inicira da Zavod za javno zdravstvo izradi Studiju/analizu uticaja zagađenja zraka na smrtnost i zdravlje građana sa posebnim fokusom na bolesti karcinoma respiratornih organa i kardiovaskularne bolesti, koja će sadržavati prognoze kretanja navedenih oboljenja.

5)Gradsko vijeće Tuzla, traži da se za Grad Tuzla nabavi jedna mobilna stanica za mjerenje polutanata aerozagađenja.

6)Gradsko vijeće Tuzla traži od Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog  kantona, da kod donošenja propisa kojima se uređuje način raspodjele sredstava za ublažavanje posljedica aerozagađenja vodi računa o kriterijumima stepena zagađenosti i broja stanovnika.

7)Gradsko vijeće Tuzla, traži da se ispoštuju odredbe  Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u smislu da se uplate sredstva za otklanjanje štete učinjenje štete okolišu (član 106,  109. i druge odredbe citiranog  Zakona).

8)Gradsko vijeće Tuzla, traži od Vlade Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH, da obezbijedi ravnopravnost građana u Federaciji BiH u pogledu izdvajanja sredstava  iz prihoda preduzeća, koji se bave proizvodnjom električne energije.

9)Gradsko vijeće Tuzla traži od Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliđa TK, da se donese propis o zabrani distribuciji uglja iznad 1% sumpora i loženja drugih sumptanci, koje nisu namijenjene za loženje.

10)Gradsko vijeće Tuzla od Podružnice  „Termoelektrane Tuzla”  pristupi izmjenama i dopunama svog Plana interventnih mjera kod prekoračenja dozvoljene granice aerozagađenja, na način da se po prijemu podataka o prekomjernom zagađenju zraka sa mjernih stanica u Gradu, promptno djeluje na način da se smanji ili obustavi proizvodnja u bloku B-6, kako se ne bi ponavljala dosadašnja praksa da se tek nakon nekoliko dana u kojima je zabilježen ekstremno povišen indeks aerozagađenja, poduzimaju odgovarajuće mjere (proglašenje stanja pripravnosti, uzbune i sl.).

11)Traži se od Gradonačelnika Grada Tuzla, da unutar Gradske uprave formira Tim, koji će kontinuirano raditi na apliciranju na projekte Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, predpristupne fondove Evropske unije i međunarodnih organizacija, koji bi mogli biti izvori za rješavanje pitanja aerozagađenja na području Grada Tuzla. Gradsko vijeće Tuzla, preporučuje da se uz pomoć stručnjaka izradi i aplicira na projekat proizvodnje biomase i „brzorastućeg“ zelenila.  U navedene aktivnosti uključiti Kolegij Gradskog vijeća i vijećnika iz reda nacionalnih manjina.

12)Gradsko vijeće Tuzla traži, da se dostavi informacija o broju i troškovima priključenja na sistem daljinskog zagrijavanja u MZ Bukinje i Kula (kao pilot projekata), kako bi građani imali relevantne informacije kada pristupaju priključenja na sistem daljinskog zagrijavanja.

13)Za jednu od narednih sjednica Gradskog vijeća Tuzla,  vijećnicima dostaviti informaciju (izvještaj) Podružnice Termoelektrane Tuzla o pokazateljima sa kojima raspolaže Termoelektrana a vezani su za aerozagađenje na području Grada Tuzla.

14)Gradsko vijeće Tuzla traži od JKP „Centralno grijanje“ Tuzla i nadležnih gradskih službi za upravu, da organiziraju zajedničku akciju, kako bi se putem javnog poziva ili na drugi način (posebna kancelarija) privrednici upoznali sa benefitima priključenja na sistem daljinskog grijanja.

15)Gradsko vijeće Tuzla insistira na realizaciji zaključaka iz ranijeg perioda, te se traži od Stručne službe Gradskog  vijeća, da iste objedine i dostave onima na koje se odnose.

16)Gradsko vijeće traži, da se kod Rebalansa Budžeta Grada Tuzla za 2017. godinu, obezbijede sredstva za projekte toplifikacije i pošumljavanje područja „Ilinčica“.

17)Traži se od Gradonačelnika Grada Tuzla, da dostavi informaciju-izvještaj o utrošku sredstava od prihoda ostvarenih radom Termoelektrana.

18)Gradsko  vijeće Tuzla, traži da se izradi Studija o uticajima i smanjenju aerozagađenja.

19)Traži se od subjekata, na koje se odnose zaključci da dostave informaciju o njihovoj realizaciji narednu ili za jednu od narednih sjednica Gradskog vijeća.

20)Zadužuje se Služba za komunalne poslove i JKP Centralno grijanje Tuzla, da za sljedeću sjednicu predlože rokove za realizaciju zaključaka sa ove  četvrte redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla. (Tuzlanski.ba)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje