Ponedjeljak, 27. Septembra 2021.
Tuzlanski.ba logo

Tuzla: Kolegij gradonačelnika razmatrao problematiku aerozagađenja u gradu

Preuzmite sliku

Sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle održana je danas, u funkciji pripreme tematskog dijela sjednice Gradskog vijeća Tuzla, na kojem će se raspravljati o problematici aerozagađenja na području grada.

Na sastanku je raspravljano o problematici aerozagađenja u gradu Tuzla, s prijedlogom mjera, te je razmatran Nacrt odluke o snabdijevanju grada Tuzle toplotnom energijom.

Kolegij gradonačelnika je konstatovao da je od 2003. do danas Grad Tuzla uložio oko 30 miliona KM u širenje mreže sistema daljinskog grijanja. Broj korisnika je s 14.000 porastao na 23.200 , mreža daljinskog grijanja je sa 67 km povećana na više od 170 km, dok su ukupne površine koje se ovim putem zagrijavaju gotovo udvostručene, sa 970.354 m2, povećane su na 1.732.660 m2.

“Toplificirani su čitavi kvartovi, ugašena kotlovnica UKC-a, koja je godišnje spaljivala uglja kao čitava opština Lukavac. Grad Tuzla je u periodu od 2003. – 2016. stvorio sve uslove da se svi objekti kolektivnog stanovanja i svi veći poslovni objekti mogu nesmetano priključiti na sistem daljinskog grijanja. Uprkos tome, neki veliki poslovni objekti, kao i veliki stambeni objekti, svojom voljom se nisu priključili na sistem daljinskog grijanja, lože visokosumporne ugljeve ili koriste naftu i slično, te znatno zagađuju zrak” saopšteno je iz Grada Tuzla.

Tokom sjednice je konstatovano da je gradonačelnik Jasmin Imamović 3. februara Vladi Tuzlanskog kantona uputio hitnu inicijativu za izmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima, kojim bi se svi vlasnici poslovnih objekta, kao i velikih objekata individualnog stanovanja, obavezali na priključenje na sistem daljinskog grijanja, tamo gdje to dozvoljavaju tehnički uvjeti.

Navedeno je da je Grad Tuzla, nakon što je stvorio uslove za priključenje svih kolektivnih stambenih i poslovnih objekata na sistem daljinskog grijanja, pristupio širenju mreže i u naselja s individualnim stanovanjem, gdje je realizirano već nekoliko projekata toplifikacije. Pilot-projektom toplifikacije naselja “Kula” u Tuzli, sa gradnjom primarnog voda i novim tehničko-tehnološkim konceptom, centralnih toplinskih podstanica, su stvoreni uslovi za priključenje najmanje 79 individualnih stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja, od čega je do sada priključeno 39 objekata.

U saopštenju se navodi da je ovaj inovativni pristup i gradnja centralnih tj. zajedničkih toplinskih podstanica o trošku Grada, doveo do znatnog smanjenja cijena podstanica u individualnim stambenim objektima, kao i ukupne cijene njihovog priključenja na daljinsko grijanje, cijene podstanice i cijevi koje prolaze kroz zemljište vlasnika do šahta.

Također, na današnjoj sjednici je konstatovano da Grad Tuzla i dalje nastavlja ulaganja u primarnu mrežu daljinskog grijanja i stvara preduslove za priključenje što većeg broja vlasnika, odnosno korisnika individualnih stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja. Grad Tuzla će u saradnji sa JP “Centralno grijanje” d.d. Tuzla u 2017. uložiti najmanje tri miliona KM u već pripremljene projekte toplifikacije, a u periodu 2017/2018. godine minimalno šest miliona KM za ovu namjenu, u funkciji smanjenja aerozagađenja i poboljšanja kvaliteta života građana.

Pored mjera za smanjenje aerozagađenja, koje poduzima i koje će poduzeti Grad Tuzla, na sjednici Kolegija je utvrđen i prijedlog mjera iz nadležnosti Vlade Tuzlanskog kantona, Vlade Federacije BiH, JP Elektroprivreda BiH, kao i drugih subjekata.

Nakon provedene rasprave o prblematici aerozagađenja, razmatrani materijali i prijedlog mjera za smanjenje aerozagađenja, koje je predložio gradonačelnik na sjednici Kolegija, upućeni su Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Na sjednici je utvrđen Nacrt odluke o snabdijevanju grada toplotnom energijom, koja je također u funkciji smanjenja aerozagađenja i koja je upućena Gradskom vijeću Tuzla na razmatranje i donošenje, te upućivanje u javnu raspravu, navodi se u saopštenju. (Tuzlanski.ba)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje