Srijeda, 7. Decembra 2022.
Tuzlanski.ba logo

Obavijest o mjestu, vremenu i načinu izlaganja Nacrta Zoning plana rekreacije “Stara Majevica” i “Zeleni kamen” u Tuzli

Preuzmite sliku

Obavještavaju se građani MZ Dokanj i MZ Gornja Obodnica, te vlasnici nekretnina i drugi zakoniti korisnici prostora na području obuhvaćenim Nacrtom Zoning plana zona rekreacije „Stara Majevica“ i „Zeleni kamen“ u Tuzli, da u skladu sa odredbama člana 43. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 2/16 i 4/17), te Zaključkom Gradskog vijeća Tuzla broj: 01/19-A-15501-2022 od 15.09.2022. godine, mogu izvršiti javni uvid u Nacrt Zoning plana zona rekreacije „Stara Majevica“ i „Zeleni kamen“ u Tuzli, kako slijedi :

Mjesto uvida:

– prostorije Nosioca pripreme (Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla ) – zgrada Gradske uprave;

– prostorije Nosioca izrade (UO Zavod za urbanizam) – zgrada Jupiter;

– prostorije MZ Dokanj, Dokanj bb – Društveni dom;

– prostorije MZ Gornja Obodnica, Zeleni kamen bb;

Nacrt Zoning plana zona rekreacije „Stara Majevica“ i „Zeleni kamen“ u Tuzli bit će postavljen i na web stranicu Grada Tuzle: www.tuzla.ba (Grad Tuzla / Služba za prostorno uređenje / Regulacioni planovi) .

Početak i trajanje uvida:

Zainteresirana lica mogu izvršiti uvid u Nacrt Zoning plana zona rekreacije „Stara Majevica“ i „Zeleni kamen“ u Tuzli na navedenim lokacijama počev od 18.10.2022. godine, zaključno sa 16.11.2022. godine.

Mjesto i datum izlaganja nacrta zoning plana:

Javna prezentacija i rasprava o Zoning planu zona rekreacije „Stara Majevica“ i „Zeleni kamen“ u Tuzli, bit će održana u prostorijama MZ Dokanj, Dokanj bb-Društveni dom, dana 09.11.2022. god. (srijeda) u  17,00 sati i u prostorijama MZ Gornja Obodnica, Zeleni kamen bb, dana 10.11.2022. godine (četvrtak) u 17,00 sati.

Pozivaju se, u svojstvu zainteresiranih strana:

– vlasnici nekretnina, zakoniti korisnici prostora i sudionici u njegovoj izgradnji i uređivanju;

– organi uprave, upravne organizacije i agencije;

– nosioci javnih ovlaštenja nadležnih za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, promet, energetiku, telekomunikacije, turizam, rudarstvo, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu okolice, sanitarno-zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, zaštitu kulturno-historijskih i prirodnih dobara;

– privredna komora;

– predsjednik i članovi Savjeta MZ Dokanj i MZ Gornja Obodnica;

– građani MZ Dokanj i MZ Gornja Obodnica;

– potencijalni investitori i drugi subjekti na području koje je obuhvaćeno Nacrtom Zoning plana zona rekreacije „Stara Majevica“ i „Zeleni kamen“ u Tuzli, da izvrše uvid u isti, te da se uključe u javnu raspravu učestvovanjem na javnoj prezentaciji i raspravi, ili dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i prijedloga Nosiocu pripreme Zoning plana zona rekreacije „Stara Majevica“ i „Zeleni kamen“ u Tuzli, na adresu:

„Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle, ZAVNOBiH-a br. 11, Tuzla“, ili putem pisarnice Grada Tuzle, koja se nalazi na istoj lokaciji ili na mail: franoi@tuzla.ba,  počev od 18.10.2022. godine, zaključno sa 16.11.2022. godine.

Ukoliko se lica, pozvana da izvrše uvid i učestvuju u javnoj raspravi, ni na koji način ne odazovu na javnu raspravu u predviđenom roku, smatrat će se, u skladu sa odredbom člana 43. stav (12) Zakona o prostornom uređenju i građenju, da su saglasni sa datim Nacrtom Zoning plana zona rekreacije „Stara Majevica“ i „Zeleni kamen“ u Tuzli te naknadno neće moći postavljati bilo kakve primjedbe i uslove u procesu odobravanja građenja i drugih zahvata u prostoru koji su u skladu sa Nacrtom Zoning plana zona rekreacije „Stara Majevica“ i „Zeleni kamen“ u Tuzli i opštim urbanističkim pravilima.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje