Subota, 26. Septembra 2020.
Tuzlanski.ba logo
Preuzmite sliku

Lokalni izbori: Ovo su imena svih kandidata za Gradsko vijeće Grada Tuzla

Centralna izborna komisija BiH je danas na web stranici objavila Preliminarne kandidatske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine.

Za Lokalne izbore 2020. godine ovjereno je ukupno 30.789 kandidata i to: 425 kandidata za načelnika | gradonačelnika od čega 29 (6,82%) žena i 396 (93,18%) muškaraca; 196 predstavnika nacionalnih manjina od kojih je 40 (20,41%) žena i 156 (79,59%) muškaraca i 30.168 kandidata za općinska vijeća | skupštine opština | gradska vijeća | skupštine grada | Skupštinu Brčko Distrikta BiH od kojih 12.753 (42,27%) žena i 17.415 (57,73%) muškaraca.

Kada je u pitnju Grad Tuzla za poziciju gradonačelnika nadmetat će se šest kandidata i to: aktuelni gradonačelnik Jasmin Imamović (SDP), Vahid Jusufović (SD BiH-DF), Halid Žigić (nezavisni kandidat), Alen Kamerić (PDA), Sead Avdić (BPS) i Mirjana Marinković – Lepić (Naša stranka).

U nastavku pogledajte kandidatske liste svih političkih subjekata za izbor kandidata u Gradsko vijeće Grada Tuzle. Lokalni izbori 2020. godine će se održati u nedjelјu 15. novembra 2020. godine.

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

1 SEAD HASIĆ
2 MUNEVERA RAHMANOVIĆ-HRBAT
3 ZORAN JOVANOVIĆ
4 ADMIR ČAVALIĆ
5 SLOBODANKA ILJUKIĆ PRANJIĆ
6 ENES HASANBAŠIĆ
7 MERIMA DŽAFIĆ
8 MIRSAD MUHAMEDBEGOVIĆ
9 SELMA DELIĆ
10 MIRALEM GASAL
11 EDINA OSMANOVIĆ
12 HUSEJN KARIĆ
13 MIRJANA AGIĆ-GALUŠIĆ
14 EDIS HODŽIĆ
15 ADMIR ADILOVIĆ
16 JASMINKA BEĆIROVIĆ
17 DAMIR BARUČIĆ
18 SELMA SMAJIĆ
19 TARIK HAMIDOVIĆ
20 EMIR FOČAKOVIĆ
21 MERISA ĐAPO
22 TARIK GAZIBEGOVIĆ
23 ARNELA PAŠEVIĆ
24 EDIN ZOHROVIĆ
25 ADMIRA JAHIĆ
26 HAJRIJA HOROZIĆ
27 SEAD TRGOVČEVIĆ
28 SAMRA BAKALOVIĆ
29 MIREL KARIĆ
30 ALMIR MORANJKIĆ
31 MELISA OMEROVIĆ
32 SALKO ALIČIĆ
33 SAJDA ARNAUTOVIĆ
34 FARUK HODŽIĆ
35 FEĐA JOVANOVIĆ

SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE

1 NATAŠA PERIĆ
2 ALEN KAPIDŽIĆ
3 ANA PEJIĆ
4 ELVIR BIJEDIĆ
5 REJHANA DERVIŠEVIĆ
6 ALEN OVČINA
7 LIDIJA ZULIĆ
8 ZLATKO KALABIĆ
9 SNEŽANA HRUSTIĆ
10 ADIS KOVČIĆ
11 MERIMA SOFTIĆ SPREČIĆ
12 MIODRAG TANASILOVIĆ
13 DIJANA DIVJAK
14 SAŠA DŽAMBIĆ
15 ANEL IBELJIĆ
16 SUNČICA DELIBEGOVIĆ
17 DINO KIKANOVIĆ
18 ERNA DELIĆ
19 EMIR HODŽIĆ
20 GRADIMIR CRNOGORAC
21 AZRA GAZIBEGOVIĆ ŠIMIĆ
22 ADEM DAUTBAŠIĆ
23 VILMA BAŠIĆ
24 JADRANKO BIBEROVIĆ
25 MUHAREM MUSLIĆ
26 LJUBA FRANJIĆ
27 NEDIM SALIBEGOVIĆ
28 BELMA BEĆIREVIĆ
29 MILENKO TADIĆ
30 MIŠO HRGOVČIĆ
31 ARNELA OSMANČEVIĆ
32 ALADIN VARCAKOVIĆ
33 KATA PRANJIĆ
34 TARIK SMAJLOVIĆ
35 ZLATKO DŽINOVIĆ

GRAĐANSKI SAVEZ

1 EDIN OSMANBEGOVIĆ
2 ILMA HOROZIĆ
3 SAŠA MITROVIĆ
4 HUSNIJA ŽILIĆ
5 MIRSADA BEGOVIĆ
6 ASIM BUJAKOVIĆ
7 SELMA DELIĆ
8 NERMIN BIJEDIĆ
9 MIRHA SMAJLOVIĆ
10 EDIN ISIĆ
11 MIRNA MURATOVIĆ
12 ZLATKO FAZLIĆ
13 SANIJA TINJIĆ
14 MARIO BARUKČIĆ
15 ELDAR AJDASLIĆ
16 ROSANDA PRANJIĆ
17 ZAHID VEHABOVIĆ
18 JASMINA OSMANOVIĆ
19 NOVALIJA ĆUDIĆ
20 KASIM BABOVIĆ
21 JASNA BEDAK
22 GORAN KOVAČEVIĆ
23 RASEMA AKELJIĆ
24 EDHEM BULIĆ
25 SLAĐAN DIVKOVIĆ
26 NEVRESA MUJIĆ
27 EMIR NURKANOVIĆ
28 ASJA FIŠEK
29 DŽENAN ŽEPČAN
30 MIRZA ZUKIĆ
31 ESMERALDA ZEJNILOVIĆ
32 HASIB ŠARIĆ
33 SABAHETA GOLETIĆ
34 SENAD SALKIĆ
35 KENAN HUREMOVIĆ

DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE

1 TADO LUKIĆ

SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BOSNI I HERCEGOVINI

1 ALMIRA KURTIĆ

DEMOKRATSKA FRONTA

1 ZLATAN FATUŠIĆ
2 LEJLA MEHANOVIĆ
3 EMIR ĆEHAJIĆ
4 TANJA JOVANOVIĆ
5 IGOR HUDIĆ
6 AMRA ĐAPO
7 MIRZA ŠEHANOVIĆ
8 ENIS BAJRAMI
9 AMRA SALKIĆ
10 ALIJA ŠEHOVIĆ
11 ALDINA KESIĆ
12 SEID HASIĆ
13 EDIBA POZDEROVIĆ
14 NENAD BANOVIĆ
15 ALMIR DORIĆ
16 HENA BEČIĆ
17 ADNAN SINANOVIĆ
18 AMILA ŠEĆERBEGOVIĆ
19 DAMIR GAZDIĆ
20 ADNAN SUBAŠIĆ
21 ALMA ŠEHANOVIĆ
22 EMIR KAVGIĆ
23 MIRHA AHMETOVIĆ
24 NERMIN HASIĆ
25 ALIJA MRKONJIĆ
26 EMINA ALTUMBABIĆ
27 ELIN HRUSTIĆ
28 EMINA JAHIĆ
29 AZRA IBRAHIMOVIĆ
30 NEDŽIS HALILOVIĆ
31 LEJLA PIRIĆ
32 AZUR MEMIŠEVIĆ
33 ADA OSMANOVIĆ
34 NEDIM AVDIĆ
35 AMER OSMANOVIĆ

PRVA STRANKA

1 ALMIR ARNAUT
2 MAIDA BAKIĆ
3 ADNAN MEŠALIĆ
4 NEDIM JAGANJAC
5 AJLA MAHMUTOVIĆ
6 ASMIR RIZVANOVIĆ
7 AZRA TOBUDIĆ
8 ADEMIR TERZIĆ
9 SELMA OSMANOVIĆ
10 ELDAR RAKOČEVIĆ

POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA

1 SENAD MEHMEDINOVIĆ
2 SANELA JURIŠIĆ
3 EDIS DŽAMBIĆ
4 SUMEDIJA SUBAŠIĆ
5 SAMIR CIPURKOVIĆ
6 FARUK DURMIĆ
7 AMELA SINANOVIĆ
8 IZUDIN HASANOVIĆ
9 ENISA ŽUNIĆ
10 MEHMED ŠEHIĆ
11 SLAVENA VOJINOVIĆ
12 NEVRES MUMINOVIĆ
13 LELA ARNAUTOVIĆ
14 EMIN MUJABAŠIĆ
15 ADI KAMBEROVIĆ
16 MERITA HOROZIĆ
17 ZIJAD ŠKAHIĆ
18 MIRNA AJRULI
19 ANES ČAMDŽIĆ
20 ALMIR VUKOVIĆ
21 MIRELA JOLDIĆ
22 EDIS DELIĆ
23 MEVLIDA VIDOVIĆ
24 DAMIR DELIĆ
25 ELVIS KORAJKIĆ
26 NINA SARAČEVIĆ
27 MUHAREM ALIMANOVIĆ
28 MERIMA KURANOVIĆ
29 ELDAR REKIĆ
30 MIRZA NALIĆ
31 AMELA HODŽIĆ
32 NEVRES POLJIĆ
33 SUMEJA FEJZIĆ
34 MIREL ARNAUTOVIĆ
35 AZRA KUNIĆ

BPS-SEFER HALILOVIĆ

1 ALMIR PIRIĆ
2 SELMA ĆOSIĆ
3 HASAN OSMANDŽIKOVIĆ
4 DŽEJNA BAČIĆ
5 SABINA NURKIĆ
6 RANKO MALOKAS
7 ALMA CIPURKOVIĆ
8 MEHMED KORLATOVIĆ
9 BOŽO PERKIĆ
10 SELMA MALOHODŽIĆ
11 STJEPAN BIRO
12 AMIRA GOLOŠ
13 ADMIR SULJIĆ
14 FERZETA PAŠČANOVIĆ
15 ALMA OSMANOVIĆ
16 MURADIF AVDAGIĆ
17 FATIMA BAHIĆ
18 NERMIN ČOLAKOVIĆ
19 AIDA ĐAPO
20 MARINA ĐUROVIĆ ILIĆ
21 ZIJAD ĐULOVIĆ
22 ARIFA ČATRNJA
23 ADNAN SULJIĆ
24 SENKA KOVČIĆ
25 VOJISLAV ILIĆ
26 MEVLUDIN HODŽIĆ
27 SENIJA SUBAŠIĆ
28 GORAN PEJIĆ
29 SEMINA JUSUFOVIĆ
30 ZLATAN LIPIĆ
31 JASMIN ĆORALIĆ
32 JASNA ĆORIĆ
33 KERIM BAČIĆ
34 EHLIMANA ATIKOVIĆ
35 MIRSADA ČUGANOVIĆ

NEDŽADA AVDIĆ- NEZAVISNI KANDIDAT

SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE SDBIH

1 ALEKSANDAR VUJADINOVIĆ
2 AMELA ZAIMOVIĆ
3 DAMIR MURATOVIĆ
4 MIREL MIŠKOVIĆ
5 SABINA JOGUNČIĆ
6 NEDIM BIJEDIĆ
7 KENAN H. HASANOVIĆ
8 OLGICA BEŠIĆ
9 SLAĐANA SOFTIĆ
10 JASMIN BRKIĆ
11 DANIELA ČOMIĆ
12 HASIB HIRKIĆ
13 LEJLA SALKIĆ
14 IZUDIN FERIZOVIĆ
15 DAMIR TUCAKOVIĆ
16 MILICA LJUBUNČIĆ
17 MIDHAT ĆEJVANOVIĆ
18 DRAGANA PANTIĆ
19 EMIR HUJDUR
20 AID DEDIĆ
21 BERINA FEJZIĆ
22 FARIS MEHMEDOVIĆ
23 NADINA SULJIĆ
24 MURIS HUSAGIĆ
25 HAJRUDIN KAČAR
26 NERMINA MURATOVIĆ
27 SENAD SMAJIĆ
28 MELISA SMAJIĆ
29 DENIS BEĆIROVIĆ
30 ALMIR HRNJIĆ
31 LJUBA MUJEZINOVIĆ
32 FERID VEJZOVIĆ
33 SEVLETA KABIL
34 NEDŽAD HASANOVIĆ
35 AMIR MORANKIĆ

ČAPLJINSKA NEOVISNA STRANKA-ČAPLJINA U SRCU

1 REUF MUJEZINOVIĆ

SBB

1 SABIHA MUJKANOVIĆ MUJAČIĆ
2 ELVIR KASUMOVIĆ
3 OMER DELALIĆ
4 LEJLA OSMANČEVIĆ
5 ANEL SMAJIĆ
6 VAHIDA ATLIĆ
7 DRAGAN BOŽIĆ
8 HASAN ALTUMBABIĆ
9 INDIRA BAJRAMOVIĆ
10 NEDIM MUSIĆ
11 ELVISA SALETOVIĆ
12 MIRALEM MEŠKOVIĆ
13 AMILA ŽUNIĆ
14 DŽEMAL HUREMOVIĆ
15 HUSO FEJZIĆ
16 MELISA MEHMEDINOVIĆ
17 ELVEDIN ĐULOVIĆ
18 INDIRA ĐAPO
19 ŠEVREF DELJIĆ
20 NOVALIJA SELIMOVIĆ
21 NERMA RAMIĆ
22 SENAD BEČIĆ
23 DINA KARABEGOVIĆ
24 REŠAD ALTUMBABIĆ
25 NASER OMANOVIĆ
26 MAJA AVDIĆ
27 JASMIN SELIMI
28 IRENA TADIĆ
29 ALIS MULALIĆ
30 ALMA MEŠKOVIĆ
31 MIRELA OMERDIĆ
32 ANJA BOŠNJAKOVIĆ
33 EDNA BEGOVIĆ
34 MELIHA MUMINOVIĆ
35 ADIS JAHIĆ

NAŠA STRANKA

1 ZVJEZDAN KARADŽIN
2 JASMINA OMERDIĆ
3 JASMIN ALIĆ
4 AMRA NADAREVIĆ VODENČAREVIĆ
5 NURKA PRANJIĆ
6 MARIO VRANJEŠ
7 AMELA JUSUFOVIĆ
8 TIBOR KOVAČEVIĆ
9 DILISTA BAŠIĆ
10 ED NUKIĆ
11 ANA ZEC
12 NEDŽAD IBRAHIMOVIĆ
13 MARIJA GEC-EMKIĆ
14 SANEL PANDUR
15 JASMIN HUREMOVIĆ
16 GORDANA BULIĆ
17 JASMIN ISABEGOVIĆ
18 ALMA ĆEBIĆ
19 JASMINA ISABEGOVIĆ
20 HARIZ ORUČ
21 MIRJANA FARES
22 FUAD HALILOVIĆ
23 NERMINA ZONIĆ
24 MIRSAD KARABEGOVIĆ
25 EDIS BABAJIĆ
26 AMRA ČAMDŽIĆ
27 ADEMIR EMINOVIĆ
28 SELMA MUHIĆ
29 AID KARAMURATOVIĆ
30 ISMAR SALKIĆ
31 DŽENI BABAJIĆ
32 VAHID KARAHODŽIĆ
33 IRMA SALKIĆ
34 OMER BERBIĆ

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД – МИЛОРАД ДОДИК
1 МИЛАН ИЛИЋ
2 МИЛА ТАНИЋ
3 ТИХОМИР МИХАЈЛОВИЋ

SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

1 ZIJAH RIFATBEGOVIĆ
2 MEDINA LOLIĆ
3 KENAN OSMANČEVIĆ
4 JASNA HADŽISELIMOVIĆ
5 ZAIM MUSTAFIĆ
6 LEJLA KAPLAN
7 MEVLUDIN SALIHOVIĆ
8 NEVRES HURIĆ
9 SADIKA PROHIĆ
10 EDIN DEDIĆ
11 SALIHA AGIĆ
12 ŠEFIK HUSIĆ
13 ALMA FEJZIĆ
14 ŠAHBAZ SULTANIĆ
15 ĆAZIM MUŠANOVIĆ
16 MUAMERA HASANČEVIĆ
17 ELDIN IBRAHIMOVIĆ
18 MERIMA ZUBOVIĆ
19 EMIR BAJIĆ
20 AHMED OMEROVIĆ
21 REFIJA MALKOČEVIĆ
22 SULJO OSMANOVIĆ
23 AMELA KARABEGOVIĆ
24 ADNAN AKELJIĆ
25 MIRSAD PALAVRIĆ
26 AMRA SINANOVIĆ
27 BORIS ŠUHA
28 NIHADA HURIĆ
29 NUSRET MUMINOVIĆ
30 MUAMER KUNOSIĆ
31 ZINETA ČOHADAREVIĆ
32 HRUSTAN NOĆIĆ
33 EDINA SRABOVIĆ
34 ARMIN MUJKANOVIĆ
35 ĆERIM RASTODER

A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

1 IBRAHIM JAHIĆ

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA

1 EDIM KADIĆ
2 ALMIRA KUNOSIĆ
3 IBRAHIM IBRAHIMAGIĆ
4 ZULEJHA SADIKOVIĆ
5 SENAD OKANOVIĆ
6 MIRSAD ŠUVALIĆ
7 SEMIR KICIĆ
8 MUNEVERA DŽAFIĆ
9 SUHBIJA MUJEZINOVIĆ
10 AJDIN ALTUMBABIĆ
11 AMELA ALIBALIĆ
12 MEHMED SABIROVIĆ
13 AZRA MUSTAFIĆ
14 MIROSLAV VOVNA
15 FUAD ĐULOVIĆ
16 DAMIRA MUJEZINOVIĆ
17 MEVLUDIN BABAJIĆ
18 EMINA DELJIĆ
19 DRAGAN NIKIĆ
20 IBRAHIM AGIĆ
21 ZVJEZDANA KUN
22 NERMIN BEKTIĆ
23 VEDRANA MAHMUTOVIĆ
24 DŽEVAD JAHIĆ
25 IRFAN ĐULOVIĆ
26 AMIRA MUJABAŠIĆ
27 ADEL HRUSTIĆ
28 ANELA KIŠIĆ
29 ASMIR BARUČIĆ
30 MIRSAD DELIĆ
31 ELVIRA OMEROVIĆ
32 LEJLA DŽINIĆ
33 MUBERA HRUSTIĆ
34 ADMIR BEGANOVIĆ
35 ALEM H. IBRIŠEVIĆ

HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH

1 NIKICA VIDOVIĆ
2 JASMINKA MIJATOVIĆ
3 DRAŽAN VILUŠIĆ
4 MAJA POĐANIN
5 DEJAN KOVAČEVIĆ
6 BOŽO JURIĆ
7 DRAGANA BANOVIĆ
8 GORAN STOJAK
9 MARTINA MILJANOVIĆ
10 ANTO JURIĆ
11 MARINA STJEPANOVIĆ
12 BLAŠKO TOPALOVIĆ
13 LUCIJA MAZIĆ
14 STJEPAN BOŽIĆ
15 STJEPAN IVAKOVIĆ
16 MAGDALENA VIDAKOVIĆ
17 DEJAN BANOVIĆ
18 SMILJA ANDRIĆ
19 MARIO STOJAK
20 DRAGAN ĐAKOVIĆ
21 LJUBICA ŠIMIĆ
22 MARKO MRKONJIĆ
23 TAMARA TUFEKČIĆ
24 BOŽO JOSIĆ
25 MARKO DIVKOVIĆ
26 JADRANKA BIRO
27 DARKO MARINOVIĆ
28 JANJA VASILIĆ
29 BOŽO STJEPIĆ
30 DARKO JOVANOVIĆ
31 SNJEŽANA TOKIĆ
32 DRAGAN CRVENKOVIĆ

NAROD I PRAVDA

1 AZUR KORLATOVIĆ
2 NAIDA LJUMA
3 ADNAN ŠERAK
4 ZLATKO UROŠEVIĆ
5 JASMILA JAKUPOVIĆ
6 MIRZA MALKOČEVIĆ
7 SLAĐAN SULJETOVIĆ
8 SUZANA OSTOJIĆ
9 EDINA MANDŽUKIĆ
10 KEMAL SMAJLOVIĆ
11 ALISA SULJIĆ
12 ALIJA HASIĆ
13 EDINA HASIĆ
14 JASMIN ZONIĆ
15 EDIN BARAKOVIĆ
16 AMRA SMREKA
17 ADMIR ŠIBONJIĆ
18 ADENISA OMERAGIĆ
19 TARIK MUSTAFIČIĆ
20 SENAD BIBULJICA
21 SELMA SARIHODŽIĆ FETAI
22 BERNAD HAMIDOVIĆ
23 NERMINA OKIĆ
24 JASMIN SULJANOVIĆ
25 ANADIN ŠABANOVIĆ
26 RANIJA BUJAK KAZAZOVIĆ
27 ENES SAMARDŽIĆ
28 BEDIHA KURTIĆ
29 SAMIR MUJAKIĆ
30 SANEL MEŠIĆ
31 ELDINA HAJDAREVIĆ
32 BENJAMIN BALUKOVIĆ

BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ

1 MIRNES AJANOVIĆ
2 MIRSADA BARAKOVIĆ
3 MUAMER DEDIĆ
4 DANIJEL SENKIĆ
5 MUBERA ISABEGOVIĆ
6 NEDIM ZONIĆ
7 KENAN GUTIĆ
8 JASMINA SABRANOVIĆ
9 FIKRETA MUSTAČEVIĆ
10 IZUDIN ŠARIĆ
11 SANELA ĆATIBUŠIĆ
12 ANES KOVAČEVIĆ
13 MIRSADA TERZIĆ
14 MARKO PRANJIĆ
15 ADEMIR BURGIĆ
16 EDISA KURTIĆ KOVAČEVIĆ
17 ARIF AHMETAŠEVIĆ
18 MARIZELA SENKIĆ
19 ENES MEHANOVIĆ
20 KEMAL PINJIĆ
21 MIRSADA MUJČINOVIĆ
22 MUSTAFA MORANJKIĆ
23 ŠEVALA ŠLJIVIĆ
24 RASIM MUJČINOVIĆ
25 EŠEF HALILOVIĆ
26 REJHA HUKIĆ
27 RIZAH BEĆIĆ
28 SANDRA LALIĆ
29 HASAN CVRK
30 AZUR VRABAC
31 ISMETA HASANČEVIĆ
32 HAJRUDIN SULJKANOVIĆ
33 AZRA MUJIĆ
34 FUAD ALIBAŠIĆ
35 SALKO HASANČEVIĆ

PLATFORMA ZA PROGRES

1 SREĆKO ŠKROBIĆ
2 SELMA ĆATIBUŠIĆ
3 LELA KULOVIĆ
4 IDANA MAHIĆ
5 ALEN KULOGLIJA
6 JASMINA NUMANOVIĆ STJEPANOVIĆ
7 ESANA KAVAZBAŠIĆ-HUSKANOVIĆ
8 NEDIM PRELIĆ
9 JASMIRA AVDIĆ
10 MUHAREM ILJAZOVIĆ
11 VESNA SMAJIĆ
12 MARKO DIVKOVIĆ
13 JASMINA ŽIGIĆ
14 KASIM MUJČEVIĆ
15 ADIS HASIĆ
16 JASMINA ČEKRIĆ
17 EDIN KAMBEROVIĆ
18 SAFIJA SKENDEROVIĆ
19 BAKIR SMAJIĆ
20 AHMED OSMANOVIĆ
21 ENISA PILAVDŽIĆ
22 MUHAMED HODŽIĆ
23 NERMINA IBRIĆ
24 DARIO GRGIĆ
25 ADNAN KARAHMETOVIĆ
26 NEJRA MUHAREMOVIĆ ORIĆ
27 EMIR ĆORIĆ
28 DŽENITA KURTĆEHAJIĆ
29 AMIR ČAČKOVIĆ
30 ADMIR OSMANOVIĆ

TUZLANSKA ALTERNATIVA

1 MENSUR ALIĆ
2 BILJANA LIPOVAC
3 NEDŽAD MALIKIĆ
4 ADMIR HASANBAŠIĆ
5 AMIRA MALKOČEVIĆ
6 MIRZA AHMIĆ
7 SIBILA OSMANOVIĆ
8 ZULFO MUJČINOVIĆ
9 ZLATA SMAJIĆ
10 ASIM KALESIĆ
11 VESNA CVIJETINOVIĆ
12 HAZIM HADŽIABDIĆ
13 MARICA ILIČKOVIĆ
14 FADIL MUSLIĆ
15 VELIDA MEHIĆ
16 DINO ALIĆ
17 JASMINA MUSTAČEVIĆ
18 MUAMER HODŽIĆ
19 IRMA NIŠIĆ
20 AMIR TEPARIĆ
21 ALDIJANA MOSKOVIĆ
22 NIHAD BUKVIĆ
23 TINA KARAMEHMEDOVIĆ
24 BOŽO ANDRIĆ
25 MAJA ŽILIĆ
26 DENIS MEMIĆ
27 AZRA BAJRIĆ
28 DAMIR ALTUMBABIĆ
29 UNA ŠERAK
30 SAMIR OSMANOVIĆ
31 NADIHA PAŠČANOVIĆ
32 ALMIR HASANOVIĆ
33 IZUDIN BAJRIĆ
34 EMIR SPREČAK
35 JASMIN KATANIĆ

STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH

1 FIKRET HASANOVIĆ
2 DŽANA PAŠIĆ
3 FUAD BEĆIROVIĆ
4 SAFIJA KALAJLIĆ
5 MIRSAD ŠABIĆ
6 DANICA HERLJEVIĆ
7 FIKRET SULJIĆ
8 BOŽO TOMIĆ
9 MEDIHA GRBIĆ
10 SUAD BEŠIĆ
11 VOJINA BAŠIĆ
12 SEAD AŠČIĆ
13 SABINA JUSIĆ
14 MEHMED ŠIRANOVIĆ
15 HAMO SULJANOVIĆ
16 SLAVOJKA BOŽIĆ
17 SAKIB SMAJLOVIĆ
18 SANJA DIVKOVIĆ
19 NEDŽIB OSMANOVIĆ
20 ANTO ĐULABIĆ
21 AMELA JUSIĆ
22 HAJRUDIN TREBINČEVIĆ
23 IZETA BAJRIĆ
24 HASIB HARAČIĆ
25 SRETO VLAČIĆ
26 IZETA BUZADŽIĆ
27 EVNUH BEGANOVIĆ
28 SABIRA FEJZIĆ
29 DŽAFER BRKIĆ
30 BOŽO BANOVIĆ

050 NACIONALNE MANJINE TUZLA

САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ

1 МАИДА ХАЏИЕФЕНДИЋ

PRVA STRANKA

1 VANJA IBRALIĆ

SAVEZ MLADIH SNAGA

1 SAMIR DŽONIĆ

HAVA BIBEROVIĆ- NEZAVISNI KANDIDAT

1 HAVA BIBEROVIĆ

POKRET MOST 21

1 ASIM ČOLIĆ

HRVATSKA STRANKA PRAVA BIH

1 DANIELA HAŠIMOVIĆ

SAVEZ ZA STARI GRAD

1 SEMIR KRDŽALIĆ

NEDŽAD JUSIĆ- NEZAVISNI KANDIDAT

1 NEDŽAD JUSIĆ

MAIR ISMAILI- NEZAVISNI KANDIDAT

1 MAIR ISMAILI

LIBERALNA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE

1 MERSED ZEJNILOVIĆ

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje