Utorak, 27. Februara 2024.
Tuzlanski.ba logo

Grad Tuzla, uz podršku Švicarskog crvenog križa, pristupa izradi Strategije za osobe treće životne dobi

Preuzmite sliku

Danas je u gradskoj upravi Grada Tuzle, gradonačelnik Grada Tuzle, Jasmin Imamović i direktorica Švicarskog crvenog križa Bosne i Hercegovine, Mihela Hinić, potpisali su Memorandum o razumijevanju i saradnji Grada Tuzle i Švicarskog crvenog križa na razvijanju programskog pristupa djelovanjima prema građanima treće životne dobi u društvenoj zajednici, te podrške u izradi Strategije za građane treće životne dobi – age – friendly Tuzla.

 • Memorandum je potpisan na osnovu propisanih nadležnosti Grada, te zajednički prepoznatih principa rada usaglašenih s Madridskim međunarodnim planom akcije o starenju (2002), Revidiranom europskom socijalnom poveljom (2008) , te UN agendom za održivi razvoj 2030 (Starenje, starije osobe i održivi razvoj), čija je potpisnica i Bosna i Hercegovina.

  „Naučili smo mnogo o problemima naših sugrađana, osoba koji su u trećoj životnoj dobi. Zajedno sa Švicarskim crvenim križom opredijelili smo se za novi korak, da brinemo o ukupnoj populaciji kada su u pitanju naši sugrađani treće životne dobi, ne samo o onima kojima treba tuđa njega, nego generalno o kompletnoj populaciji. Sada smo potpisali memorandum koji znači da ćemo zajedno raditi, uz podršku Švicarskog crvenog križa, Strategiju za osobe treće životne dobi. Donijeli smo odluku o izradi Strategije, imenovali radnu grupu za njenu izradu, a cilj je što kvalitetniji život osoba treće životne dobi,“ kazao je gradonačelnik Imamović.

  “Ovaj memorandum koji smo danas potpisali sa Gradom Tuzlom, je samo nastavak saradnje koji je počeo 2017. godine, kada je Grad Tuzla ušao u finansiranje projekta “Njega i pomoć za stara i iznemogla lica na području grada Tuzle”. To je projekat koji implemetira Crveni križ grada Tuzle, gdje profesionalne njegovateljice i medincinske sestre obilaze osobe i pružaju im potrebne usluge u njihovim domovima. Sada idemo dalje sa tim projektom i pristupamo izradi Strategije za osobe treće životne dobi, tako da je to ustvari nastavak aktivnosti na unaprjeđenju kvaliteta života starijih lica na području grada Tuzle. Ne radi se samo o licima koja su vezana za svoje domove i kojima su potrebene usluge u njihovim domovima, nego i o licima koji još uvijek mogu biti aktivni u društvenim tokovima i na drugi način dati doprinos društvu, što je Grad prepoznao i mi smo sretni što ćemo na taj način proširiti našu dalju saradnju”, istakla je Mihela Hinić.

  Švicarski crveni križ će u procesu kreiranja javnih politika namijenjenih poboljšanju položaja osoba treće životne dobi pružiti tehničku pomoć i podršku, te pratiti djelovanje Grada Tuzle i partnerskih institucija na izradi dokumenta Strategije za osobe treće životne dobi, dodatno podržavajući Grad Tuzlu u dokumentiranju ispunjavanja uvjeta za podnošenje aplikacije prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, za sticanje statusa prvog age-friendly grada u Bosni i Hercegovini.

  Grad Tuzla će putem Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu osigurati tehničke uvjete i stručno praćenje rada tokom pripreme, sastanaka radne grupe, usaglašavanja konačnih verzija dokumenata, te razraditi plan monitoringa i praćenja provođenja Strategije za građane treće životne dobi na području grada Tuzle, za period 2020.-2026. godine. Podsjećamo da Grad Tuzla ima usvojenu Strategiju razvoja grada Tuzle 2012. – 2026., te Strategiju za mlade grada Tuzle za period 2017. – 2026., kao nekoliko akcionih planova, vezanih za različite oblasti.

  Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje