Utorak, 9. Avgusta 2022.
Tuzlanski.ba logo

Grad Tuzla prodaje nekretninu u strogom centru Grada

Preuzmite sliku

Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Grada Tuzla raspisala je Javni oglas o prodaji idealnog dijela nekretnine u suvlasništvu Grada Tuzla putem javnog nadmetanja – licitacije.

Riječ je o nekretnini k.č. broj 371, zv. Avlija, kuća i zgrada površine 147 m2 i dvorište, površine 81 m2 upisane u PL broj 265, KO Tuzla II u suposjedu Grada Tuzla sa dijelom od 1/3, Dželić Sead Adnana sa dijelom od 1/3 i Kahrimanović Nedžada sa dijelom od 2/6 i u zk ulošku broj 2630 KO Tuzla II upisano kao suvlasništvo Grada Tuzla sa dijelom od 1/3, Kahrimanović Nedžada, sa dijelom od 1/3, Dželić (Sead) Adnan, sa dijelom od 7/30, Dželić udt. Džudža (-) Duda sa dijelom od 1/30, Dželić (Osman) Ibrahim, sa dijelom od 1/30 i Dželić (Osman) Mustafa sa dijelom od 1/30.

 • Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Grada Tuzla raspisala je Javni oglas o prodaji idealnog dijela nekretnine u suvlasništvu Grada Tuzla putem javnog nadmetanja – licitacije.

  Riječ je o nekretnini k.č. broj 371, zv. Avlija, kuća i zgrada površine 147 m2 i dvorište, površine 81 m2 upisane u PL broj 265, KO Tuzla II u suposjedu Grada Tuzla sa dijelom od 1/3, Dželić Sead Adnana sa dijelom od 1/3 i Kahrimanović Nedžada sa dijelom od 2/6 i u zk ulošku broj 2630 KO Tuzla II upisano kao suvlasništvo Grada Tuzla sa dijelom od 1/3, Kahrimanović Nedžada, sa dijelom od 1/3, Dželić (Sead) Adnan, sa dijelom od 7/30, Dželić udt. Džudža (-) Duda sa dijelom od 1/30, Dželić (Osman) Ibrahim, sa dijelom od 1/30 i Dželić (Osman) Mustafa sa dijelom od 1/30.

  Početna prodajna cijena po kojoj će se vršiti javno nadmetanje – licitacija za
  prodaju idealnog dijela nekretnine iz tačke 1. ovog Oglasa, utvrđena je na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka arhitektonske struke, iz nalaza i mišljenja broj 035-F-2022-527 od 18.04.2022.godine, i za ukupnu površinu nekretnine od 228 m2 (kuća i zgrada površine 147 m2 i dvorište, površine 81 m2), početna prodajna cijena idelalnog dijela Grada Tuzla od 1/3 u predmetnoj nekretnini iznosi 112.032,71 KM (slovima: jednastotinadvanaesthiljadatridesetdva i 71/100 konvertibilnih maraka).

  Kompletan tekst Javnog oglasa možete preuzeti na sljedećem linku:

  – Javni oglas o prodaji idealnog dijela nekretnine u suvlasništvu Grada Tuzle putem javnog nadmetanja – licitacije“

  Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

     
  Ključne riječi: , ,