Srijeda, 28. Septembra 2022.
Tuzlanski.ba logo

Svaki četvrti student u BiH susreo se s korupcijom na fakultetu

korupcija-indeks
Preuzmite sliku

Popularno

Svaki četvrti student u Bosni i Hercegovini susreo se s korupcijom, platio pozitivnu ocjenu ili je traženo od njega da na neki način da naknadu, pokazalo je istraživanje Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini (TI BiH) o percepciji korupcije u visokom obrazovanju.

\"korupcija-indeks\"Međutim, dok većina studenata korupciju vidi kao raširenu pojavu, pa čak i kao dominantno obilježje bh.fakulteta i univerziteta, osoblje poriče ili relativizira prave razmjere korupcije, kazao je na pres-konferenciji u Banjoj Luci prof. dr Najil Kurtić, voditelj ovog istraživanja.

Studenti preferiraju restriktivne strategije suprotstavljanja korupciji na fakultetima – strogo kažnjavanje, javnu stigmatizaciju i ekskomunikaciju iz profesije, ali izostaje povjerenje u iskrenu opredijeljenost pozvanih organa da se suprotstave korupciji. „Lična spremnost na uključivanje u antikorupcijsko djelovanje još uvijek je na nivou pisanja anonimnih prijava\”, kazao je Kurtić. Naglasio je i da je istraživanje pokazalo da je slika korupcije u visokom obrazovanju u BiH kompleksna, neujednačena, u pojedinim aspektima proturječna i još uvijek nedovoljno izoštrena.

I kod pitanja ko su krivci za korupciju pojavila su se tri odgovora – dominatna krivica nastavnika, u drugom slučaju studenata i u trećem podijeljenost krivice nastavnika i studenata. Prevladava uvjerenje da bi efikasno antikorupcijsko djelovanje moglo ići kroz prevenciju usmjerenu na stvaranje antikorupcijskog ambijenta, zatim represivno djelovanje i kompleksno sinhronizirano djelovanje.

U cjelini gledano, istraživanje je pokazalo da je percepcija korumpiranosti visokog obrazovanja u BiH dio šire slike lošeg stanja i korumpiranosti bh.društva u cjelini. Istraživanje je realizirano kvalitativnom i kvantitativnom metodom, kroz fokus grupa na kojima su učestvovali nastavnici i studenti, kao i kroz anketiranje studenata i osoblja na uzorku od 2.000 ispitanika s javnih i privatnih univerziteta u BiH.

Transparency International Bosne i Hercegovine predstavio je danas i rezultate istraživanja upoznatosti osoblja univerziteta o antikorupcijskim propisima u visokom obrazovanju. Pokazalo se da najveći broj ispitanika nije informiran o tome da li je na nivou države ili entiteta usvojena strategija ili akcioni plan za borbu protiv korupcije u visokom obrazovanju.

Ispitanici su pokazali visok stepen neupućenosti u konkretne propise koji se odnose na korupciju na fakultetima, posebno na entitetski zakon o visokom obrazovanju (60 posto) i kantonalni zakon o visokom obrazovanju (54,3 posto). Zabrinjavajuće je i da je vrlo malo broj ispitanika dobio smjernice za primjenu antikorupcijskih mjera na svojim fakultetima, ali su pokazali i slabu motiviranost za predlaganje konkretnih antikorupcijskih mjera na univerzitetima.

Izvor: Transparency International / RTV SLON

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

   
Ključne riječi: