Petak, 18. Juna 2021.
Tuzlanski.ba logo

Institut za razvoj mladih i federalno ministarstvo potpisali sporazum

Potpisivanje sporazuma
Preuzmite sliku

Popularno

Danas je u prostorijama Federalnog ministarstva potpisan sporazum o saradnji Instituta za razvoj mladih KULT i Federalnog ministarstva kulture i sporta.

\"PotpisivanjeU okviru sporazuma o saradnji između Instituta za razvoj mladih KULT i Federalnog ministarstva kulture i sporta sporazumne strane voljne su obostrano doprinijeti ispunjavanju odredaba iz Zakona o mladima Federacije BiH, koji je usvojen u junu 2010. g. Kroz sporazum će partneri raditi na izradi analize mjera vlasti o mladima na osnovi istraživanja koje će se provesti, ali i na formiranju i promoviranju politika prema mladima u FBiH. Također, mjerama koje proizlaze iz sporazuma potpisnici namjeravaju uspostaviti proceduru obuke i certificiranja službenika/ca za mlade, te informirati mlade u FBiH o programima Vlade FBiH prema mladima. Sporazumom se teži stvaranju uvjeta za održiv razvoj omladinskog sektora u FBiH, kao i dugoročno rješavanje problema i potreba mladih koji su ustanovljeni na osnovi istraživanja.

Trenutni problemi i potrebe koji sprječavaju daljnji razvoj vladinoga i nevladinoga omladinskog sektora ogledaju se u nepostojanju usvojene politike prema mladima u potpunosti na svim nivoima vlasti, a da su u skladu sa Zakonom, nepostojanjem dovoljnoga administrativnog i stručnog osoblja za provođenje Zakona, te u nedovoljnoj informiranosti mladih o mjerama koje Vlada FBiH preduzima u cilju poboljšanja položaja mladih.

Saradnja između ugovornih strana ogleda se u stvaranju sredine koja je usmjerena ka uspostavljanju i poboljšanju institucionalnih mehanizama za brigu o mladima u FBiH, a u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.

Tuzlanski.ba

 

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: