Odluka Vlade FBiH: Koliko se novca smije iznijeti preko granice?

Vlada FBiH je, izmjenama i dopunama odluke o iznošenju strane gotovine i čekova, propisala obvezu fizičkim osobama da, pri prelasku državne granice, osim strane gotovine, konvertibilnih maraka i čekova, prijavi i vrijednosne papire i sve…

Za podršku i zaštitu potrošača 70.000 KM

Vlada FBiH usvojila je Program utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – potpora udruženjima potrošača“ utvrđenih u Budžetu FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu trgovine u iznosu od 70.000 KM. Kao podrška radu i jačanju…

Utvrđen Nacrt zakona o provođenju odluke sudova: Evo šta donosi

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o provođenju odluka sudova. Ovaj zakon uređuje provođenje odluka Ustavnog suda BiH za čije je izvršenje nadležna Vlada Federacije…

Dug kćerki firmi Agrokora dobavljačima u BiH 318 miliona KM

U Sarajevu se održava sastanak zbog trenutnih dešavanja u hrvatskom koncernu Agrokor i mogućim štetnim posljedicama po Bosnu i Hercegovinu ipak će biti održan danas u Vladi Federacije BiH. Prema informacijama Vlade Federacije BiH, dug…

Vlada FBiH: UKC-u Tuzla tri miliona KM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH, utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu…

Priprema Akcionog plana za borbu protiv sive ekonomije u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, prihvatila informaciju o inicijativi za izradu njenog proritetnog Akcionog plana za borbu protiv sive ekonomije. Federalno ministarstvo trgovine zaduženo je da, u periodu od 90 dana, u…