U Brčko distriktu najniža prosječna plaća u BiH

Prema podacima Agencije za statistiku, prosječna neto plaća u Brčko distriktu u prvom kvartalu ove godine iznosila je 833 marke, i manja je za 15 maraka od plaće u Republici Srpskoj, i jednu marku od…

Život iz snova: Ovo je 15 gradova sa najvećim platama na svijetu

“Deutsche Bank” je prošle nedjelje objavila godišnji izvještaj “Mapping the world’s prices”, katalog troškova roba i usluga u najvećim i najmoćnijim gradovima širom svijeta. Pri tom su u obzir uzeti svi troškovi – od cijene…

Novi porezi na plate: Ovo su svi detalji o novom zakonu

Novi zakon o porezu na dohodak predstavlja jednu od mjera iz Akcionog plana za provođenje Reformske agende, kojim će se osloboditi plaćanja poreza niža primanja, a obaveza plaćanja poreza prenijeti na visoka primanja. Tako će…