Padaju plate: Ko u BiH najviše, a ko najmanje zarađuje?

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za oktobar 2016. godine iznosila je 837 maraka što pokazuje nominalni pad za 0,6 posto u odnosu na kraj prošle godine, objavila je u…

Traže veće plate za policiju i direktore!

Nacrt zakona o platama i naknadama u institucijama BiH jučer nije prošao na sjednici Vijeća ministara BiH jer su Ministarstvu finansija upućeni novi zahtjevi koji bi u značajnoj mjeri povećali rashode u državnom budžetu za…

Vijeće ministara BiH o platama i naknadama

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojeg je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora, na dnevnom redu je današnje sjednice Vijeća ministara BiH.  Predviđeno je i…

Osnovica za obračun plaća državnih službenika ostaje ista

Vlada FBiH je dala saglasnost na Sporazum o osnovici za obračun plaće za period od 31.7. do 31.12.2016. godine i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra pravde Matu Jozića. Sporazum stupa na snagu danom donošenja…

Sutra o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH bi na sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, koji je predložio poslanik Damir Arnaut, a koji se…

Uvodi se nova pozicija u javnoj visokoškolskoj ustanovi u TK

Na vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Pravilnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o izmjeni i dopuni Pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za…