BiH nijednu preporuku GRECO-a nije provela na zadovoljavajući način

Grupa država protiv korupcije (GRECO), antikorupcijsko monitoring tijelo Vijeća Evrope, upozorilo je u svom novom izvještaju o usklađenosti BiH sa ranijem preporukama o sprečavanju korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima, da Bosna i Hercegovina niti…

Projekat od dva miliona KM: Jezero Modrac dobija još jednu hidroelektranu

Javno preduzeće “Spreča” koje upravlja hidroakumulacijom Modrac krenulo je u projekat izgradnje nove male hidroelektrane. U toku su pregovori o potpisivanju sporazuma između “Spreče” i Elektroprivrede BiH, a novi elektroenergetski objekat bi tako bio izgrađen…

Od jula počinje primjena elektronskih knjižica u Tuzlanskom kantonu

Od prvog jula počet će primjena elektronskih knjižica u Tuzlanskom kantonu, a do kraja godine će prestati upotreba starih, klasičnih zdravstvenih knjižica. Izrada elektronskih knjižica je potpuno besplatna, jer je izbjegnuto njihovo štampanje, odnosno kod…

Šest političkih stranaka u BiH potpisale Platformu za mir

Šest političkih stranaka u BiH – SDP, DF, PDP, HDZ 1990, Nezavisni blok i Naša stranka – podržali su preko svojih predsjednika i predsjedništava u proteklih mjesec dana Platformu za mir, izražavajući spremnost i volju…