Četvrtak, 21. Juni 2018.
Tuzlanski.ba logo
Preuzmite sliku

Program javnih investicija 2017-2019: Planirano 80 projekata i nastavak aktivnosti na izgradnji TE Banovići i Tuzla

Federalna vlada je usvojila Program javnih investicija (PJI) Federacije BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine i zadužila sva nadležna federalna ministarstva da, na zahtjev za kandidovanje kantonalnog, gradskog ili općinkog projekta za ovaj program, procijene njegov utjecaj na proračun FBiH i usuglašenost sa strategijskim dokumentima sektora, da utvrde je li od interesa za FBiH, te da se izjasne da li je takav projekat podoban za uključivanje u Program javnih investicija FBiH.

Vlada FBiH planira u 2017. godini pokrenuti postupak izdavanja garancija u iznosu do 2.125,97 miliona KM, te uz to pokrenuti postupak ugovaranja kreditnih sredstava do 101,316 miliona KM za finansiranje kandidiranih programa javnih investicija. Također će pokrenuti postupak ugovaranja kreditnih sredstava 100 miliona KM za finansiranje kandidovanih projekata uvrštenih u usvojene kantonalne programe javnih investicija 2017.-2019.godina

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da PJI, sa popisom prioritetnih programa i projekata u FBiH, dostavi Ministarstvu financija i trezora BiH radi pripreme Programa javnih investicija na razini BiH, kao i da PJI FBiH 2017.-2019. godina objavi na svojoj internetskoj stranici.

PJI Federacije 2017.-2019. godina sadrži podatke o ukupno 80 projekata ukupne vrijednosti svih projekata 12.909,25 miliona KM, od čega se 9.135,19 miliona KM odnosi na 40 kandidiranih i 3.774,06 milijuna KM na isto toliko projekata u implementaciji.

Planirano je da će u od 2017. do 2019. godine na projekte u implementaciji biti utrošeno ukupno 2.321,12 miliona KM.

Program ruralnog razvoja FBiH za razdoblje 2016.-2020. godina uključen je u PJI FBiH jer je od izuzetnog značaja i kvalitetno pripremljen,

Kako u 2016. godini nisu realizirane aktivnosti planirane u PJI za razdoblje 2016.-2018. godina, za projekte izgradnja bloka 7-450 MW Termoelektrane Tuzla i Termoelektrana Banovići, Blok 1-350 MW, Vlada Federacije BiH planira pokrenuti postupak izdavanja garancija u 2017. godini.

Federalna vlada danas se upoznala i s programima javnih investicija za razdoblje 2017.-2019. godine Tuzlanskog, Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog i Kantona 10. (Tuzlanski.ba)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , ,