Ozbiljan problem: U BiH sve više osoba otpornih na antibiotike

U Bosni i Hercegovini sve je više osoba otpornih na antibiotike zbog pogrešne upotrebe i nepotrebnog propisivanje ovih lijekova. Mnogo ljekara olako prepisuje antibiotike. Mnogo je i pacijenata koji ih samoinicijativno piju. Zato je neophodna…